2011/2012 II. félév

Áthosz szent hegye - az ortodox szerzetesség világa, diavetítéses előadás
Előadó: Nacsinák Gergely András ortodox pap
2012. február 16.
Nacsinák Gergely András atya az Áthosz a Szent Hegy, az Istenszülő kertje című könyv szerzője volt a Könyvtári esték február 16-i alkalmának előadója.
Áthosz a világon egyedülálló autonóm kolostor-köztársaság, mely a Görögországhoz tartozó Chalkidiki-félsziget egy földnyelvén, az Ájion Órosz-félszigeten, a „Szent Hegyen” található. Áthosz kezdetei a Bizánci Birodalomhoz fűződnek, az első remeteközösségek IX. századi létesülését követően a császárok és a bizánci arisztokrácia tagjai egyaránt alapítottak újabb és újabb kolostorokat a félszigeten, vagy a már meglévőknek adományoztak bőkezű adományokat. A kolostor-köztársaság Bizánc eleste utáni a török uralom, majd 1830-tól orosz gyámság alá kerülve is megőrizte a korábbi kiváltságos státuszt. Sőt végső soron maga Bizánc maradt meg itt, ebben a kis, merev bizánci hagyományaiba zárt világban. A XX. század eleji balkáni háborúkat követően került Görögországhoz a sziget, de a Szent Hegyet önálló, semleges állammá nyilvánították. Azóta Görögország szerves részét képezi, de 1926-ban teljes körű belső önkormányzatot kapott, amit a mindenkori görög alkotmányok is tiszteletben tartottak. Ma Áthosz az ortodox vallás egyik fő központja, 20 kolostorban élnek ortodox szerzetesek a legősibb bizánci hagyományokat őrizve.
Könyvtári esténk előadója a történeti ismertetés mellett megosztotta hallgatóságával személyes élményeit, melyeket saját fényképeiből összeállított vetítéssel hozott még közelebb a megjelentekhez.
 
Metanoia és megtérés: hit és ész szövevényes kapcsolatáról
Előadó: Szalay Mátyás filozófus, Moderátor: Bakos Gergely OSB
2012. március 14.
A Sapientia Főiskola Könyvtára és a Sapientia Filozófia Tanszék együttműködésével került megrendezésre a félév második Könyvtári Estje, melynek előadóját Szalay Mátyás filozófust Bakos Gergely atya, a Sapientia Filozófia Tanszékének vezetője hívta meg hozzánk.
Dr. Szalay Mátyás filozófus jelenleg Spanyolországban, a granadai Nemzetközi Filozófiai Akadémián, az Edith Stein Filozófiai Intézetben tanít - elsősorban bölcseleti antropológiát, vallásbölcseletet és fenomenológiát. Márciusi hazalátogatásakor a hónap során több intézményben tartott előadást. A Sapientia Főiskolán két alkalommal is meghallgathatták az érdeklődők.
Könyvtári esténken a "metanoia" filozófiai fogalmát a vallás "megtérés" fogalmával vettette össze, a két fogalmat járta körül. Húsvét közeledtével különösen aktuális volt az előadás témája, melyet a résztvevők száma is bizonyított. A Húsvétot megelőző időszak, a Nagyböjt a belső megtisztulás, a bűnbocsánat, a megtérés ideje. Előadónk ezt a mindenki előtt nyitva álló lelki szabadulást állította párhuzamba a filozófus "metanoiá"-jának, inkább megvilágosodást jelentő útjával, melynek során meglátogatja őt a gondolat. A párhuzam lényege, hogy ami egyik oldalon a megtérés kegyelme, az a másik oldalon, a filozófiában szintén kegyelmi adományt jelent.
 
 
Bencés minimál?
A Pannonhalmi Bazilika felújításáról beszélget Fehérváry Jákó OSB, Gunther Zsolt építész, Hartmann Gergely építész-hallgató
2012. március 27.
A Könyvtári Esték keretében 2012. március 27-én Fehérváry Jákó OSB, Gunther Zsolt építész és Hartmann Gergely építészhallgató a Pannonhalmi Bazilika felújításáról beszélgetett a Sapientia könyvtárában. Bevezetésül Fehérváry Jákó diavetítéses előadással mutatta be a világ örökség részét képező templomot. A Bazilika építéstörténetében sok gyökeres változás volt, utolsó beavatkozás a II. Vatikáni Zsinat után történt, amikor a szembemiséző oltárt a szentély közepére helyezték, de csak ideiglenesen, a következő felújításig. Jákó atya hangsúlyozta, a templom átalakulásai általában követték a szerzetesek igényeit, és a jelen felújítás – ami ma már a templom állapota miatt elkerülhetetlen – egyben azt a célt szolgálja, hogy a szerzetesek, mindennapi imádságaikat itt végezzék, és még inkább sajátjuknak érezzék. Felújításához hosszas előkészületek után a brit minimalista építész-designert, John Pawsont kérték fel, aki a csehországi Nový Dvůrban 2004-ben elkészült trappista kolostorával győzte meg a pannonhalmiakat arról, hogy alkalmas a feladatra.
Az előadás után Hartmann Gergely számos kérdést tett fel a felújítás kapcsán, melyekre felváltva válaszoltak a meghívott vendégek. A kérdések egy részére Gunther Zsolt válaszolt. A bazilika használhatóságának érdekében Pawson nem félt hozzányúlni az 1870-es években készült berendezésekhez, melyeket a soproni Storno Ferenc tett az épületbe, aki a korszellemet és saját ízlését tükröző, historizáló bútorokkal és kifestéssel látta el a teret. A mostani tervek szerint a padok, a kihasználatlan szószék és a szentély falába épített színes üvegablakok is kikerülnek az épületből, sőt, új padlóburkolat is készül.
Fehérváry Jákó a bencés közösséget képviselte. Elmondta, hogy a kisebb ellentéteket leszámítva a szerzetes közösség egyetért a felújítási szándékkal. Jákó atya elismerte a tervezési folyamat ugyanakkor nem volt zökkenőmentes. A szerzetesek nagyszabású álmaiból némelyeket el kellett engedniük, hogy megvalósíthassák a terveiket. Így sikerült mostanra az Örökségvédelem támogatását is elérni. Viszont sajnos a rendkívül szűkös anyagi keretek miatt az orgona felújítására most nem kerülhet sor.
A könyvtári este zárásaként az érkező vendégek is kérdezhettek, hozzászólhattak a beszélgetéshez, kérdéseikkel még színesebbé és izgalmasabbá tették ezt a könyvtári estét, amely most is, egy kis agapéval zárult. A könyvtári estéről felvétel készült, amely megtekinthető a http://www.6b.hu/Bences_minimal_ oldalon. A könyvtári este beszámolója hg.hu építészeti írása alapján készült.
Flier Gergely - Tegzes Béla
 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.