ADATBÁZISOK

VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:

» Jegyzetadatbázis
(A Sapientia Főiskola szolgáltatása oktatói és beiratkozott hallgatói számára.)

» A Sapientia Főiskola számítógépes hálózatáról elérhető adatbáisok
(Ezeknek az adatbázisoknak használata csak a Sapientia Főiskola belső hálózatán és a Sapientia Könyvtár gépein lehetséges.)

» Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok:
(Ezek az adatbázisok bárki számára az internetről elérhetők.)

  1. 1. Repertórium jellegű adatbázisok
  2. 2. Teljes szövegű elérést biztosító adatbázisok
  3. 3. Repozitóriumok

» A SAPIENTIA FŐISKOLA  SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATÁRÓL ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK

 Az alábbi adatbázisoknak a használata csak Sapientia Főiskola számítógépes hálózatáról lehetséges, elérésükhöz kérheti a könyvtáros segítségét!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EBSCO ADATBÁZISOK

Az EBSCOhost egy interdiszciplináris adatbáziscsomagot szolgáltató cég. Adatbázisai magas minőségű kutatási forrásoknak számítanak, melyeket világszerte valamennyi vezető egyetem és akadémiai intézmény használ. A Sapientia Könyvtárából elérhető ATLA adatbázist is az EBSCOhost szolgáltatja.

Az ATLA Religion Database with ATLASerials

Az Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének vallástudományi adatbázisa a vallások tanulmányozásának fontos segédeszköze. Elsőrendű iránytű a főként angol nyelven írt folyóiratcikkek, könyvismertetések és tanulmányok közötti tájékozódásban a teológia minden területén. Az adatbázisban teljes szövegű - kurrens idegen nyelvű folyóiratok találhatók - indulásuktól napjainkig digitalizálva. Közel 200 cím! Az ATLASerials, több szempontú visszakeresést biztosít az 1949-től napjainkig feldolgozott teljes szövegű adatbázisában. A tanulmányok és folyóiratcikkek PDF-formátumban letölthetőek.

E-könyvek az EBSCO adatbázisában

Közel 100 egyedi elektronikus dokumentum érhető el a Sapientia Könyvtár olvasótermi gépeiről. Az e-book-ok a főiskolán oktatott tudományterületekhez kapcsolódnak. Az így hozzáférhető kurrens irodalom hasznos segítséget jelenthet az oktatóknak, a főiskolai hallgatóknak, a könyvtár olvasóinak kutatásaik, munkájuk során. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Éljünk minél többen az olvasás, tanulás, információszerzés új lehetőségével. Az e-könyvek az EBSCOhost felületéről érhetők el. Az adatbázisról tájékoztató plakát és szórólap letölthető. Az elektronikus könyvek bibliográfiai adatai a Könyvtár online katalógusában is kereshetők. A katalógusban a "A szűkítse a keresést!" opción belül az "elektronikus dokumentum" jelölőkört kiválasztva, (és az adományozó mezőbe az "e-book 2014" keresőkérdést megadva) a keresés gomb aktiválását követően, megtekinthetők az e-könyvek bibliográfiai adatai.

 

 

 

JSTOR ADATBÁZIS

A JSTOR teljes szövegű digitális adatbázis, negyvennél több tudományterület folyóiratait és könyveit kínálja. Az adatbázis archívum jellegű: az időszaki kiadványok kurrens számaihoz csak néhány kivételtől eltekintve férhetünk hozzá. A folyóiratok teljes szövege csak a megjelenést követő 3-5 év után kerül az adatbázisba. A könyvtárból jelenleg az adatbázis Essential Collection tartalmai érhetők el, mely közel 700 folyóirat tanulmányait rendszerezi az irodalom- és nyelvtudomány, zene, néprajz, filmművészet, vallás, művészettörténet területéről.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


A
KADÉMIAI FOLYÓIRATOK
 - Az Akadémiai Kiadó folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő, több mint 80 időszaki kiadvány teljes tartalma érhető el a Sapientia Könyvtár olvasótermi számítógépeiről, 1998-ig visszamenőleg. A könyvtár gyűjtőköréhez igazodva az alábbi tudományterületek irodalmát ajánljuk olvasóink figyelmébe: viselkedéstudomány (8 cím), humán tudományok, szociológia és jog (22 cím).

AKADÉMIAI SZÓTÁRCSOMAG - Az Akadémiai Kiadó szótárai

Az Akadémiai Szótárcsomag elérhető a Sapientia Főiskola belső hálózatáról és a Sapientia Könyvtár gépeiről. Az adatbázisban válogatást találhatunk az Akadémiai Kiadó által kiadott multidiszciplináris magyar és idegen nyelvű szótárak és lexikonok között. A szótárcsomag az Akadémiai Elektronikus Könyvtár programmal érhető el, melynek előnye, hogy egyidejűleg több szótárban is kereshetünk. Mindezt egy könnyen kezelhető webes felületen tehetjük úgy, hogy a találatok a papírkiadványokkal megegyező adattartalommal és tipográfiával jelennek meg. A szótárcsomag tartalmaz többek között angol, német, francia nagyszótárt, olasz, holland, spanyol, orosz kéziszótárt, és számos tematikus szótárt is. Egynyelvű szótárak közül kiemelendő az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár, a Magyar szinonimaszótár, illetve néhány lexikon: a magyar nyelvű Környezetvédelmi lexikon, az Új magyar irodalmi lexikon, az angol nyelvű Pszichológiai lexikon. A csomagban az Európai uniós terminológiai szótár több nyelven is hozzáférhető.

Egyszerű és összetett keresés lehetséges: kutathatunk nyelvek szerint, szótárak szerint, teljes szövegben vagy csak címszavakban.


ADT - ARCANUM Digitális Tudománytár

Az ARCANUM Digitális Tudománytár (ADT) folyamatosan bővülő adatbázis, amely jellemzően archív folyóiratokat, napilapokat, évkönyveket, periodikumokat tartalmaz.   Elérhetővé teszi az elmúlt századok magyar lexikonjait, szótárait. A felhasználó minden esetben az eredeti szöveg oldalképét látja, de az OCR-technológiával előállított szöveg kereshető. Az adatbázis eléréséhez kérje a könyvtáros segítségét.


INTERKÖNYV - TYPOTEX

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 500, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Elsősorban friss, az utóbbi 20 év akadémiai eredményeit feldolgozó tudományos munkákhoz, valamint időtálló klasszikusok műveihez férhetünk hozzá az Interkönyv oldalain.

 

L'Harmattan és Osiris Digitális Adatbázis - a Szaktárs portálon

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa jelenleg több mint 1400, húsz tudományterületi kategóriába rendszerezett, szabadon olvasható és kereshető, többnyire magyar nyelvű szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált, meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban. A két kiadó Szaktárs portálról elérhető könyvei közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek.

 

 

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum

A könyvtár már évek óta NAVA-pontként működik. A Nemzeti Audiovizuális Archívum feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése. A kötelespéldány-archívumban az m1, az m2, a Duna Tv, az RTL Klub, TV2 valamint a Magyar Rádió 3 csatornájának a 2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait találhatjuk meg. Sapientia Könyvtár is Nava-pont ezért számítógépes hálózatán elérhető a NAVA teljes adatbázisa.
 
» NYILVÁNOSAN HOZZÁRFÉRHETŐ ADATBÁZISOK

Az alábbi adatbázisok bárki számára az internetről elérhetők.

1. REPERTÓRIUM JELLEGŰ ADATBÁZISOK

 

 

EHM – (EPA-HUMANUS-MATARKA) közös kereső

A Miskolci Egyetem megvalósította a különböző országos könyvtári adatbázisok EPA, HUMANUS és MATARKA közös felületen történő kereshetőségét. A digitális tartalmak tárolására szolgáló országos cikkarchívumot a Pannon Egyetemmel és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve folyamatosan fejlesztik.

Az EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására szolgál, a HUMANUS az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésében a humántudományok magyar vonatkozású irodalmának és cikkeinek bibliográfiai adatait teszi hozzáférhetővé, míg a MATARKA a magyar szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel.

Az EHM szolgáltatása további adatbázisokkal bővült: IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (részhalmaz: nem humántudomány), Magyar Nyelvű Filozófiai Irodalom Adatbázisa (részhalmaz: folyóiratcikkek), Nemere-cikkrepertórium, Romániai Magyar Társadalomtudományi Irodalom Adatbázisa (Kolozsvár), Digitalizált tartalmak.


 

MTMT – Magyar Tudományos Művek Tára

A hazai intézmények kutatóinak tudományos munkásságát feltáró adatbázis. Az egyes szerzők publikációinak több szempontú visszakereshetőségét biztosítja. További információ a Sapientia honlapján innen elérhető.

- Nemzeti Periodika Adatbázis

http://oszk.hu – (beépítve az OSZK katalógusába)
A Nemzeti Periodika Adatbázisból megtudhatjuk, hogy az általunk keresett idegen nyelvű folyóiratot megtalálhatjuk-e valamelyik magyarországi könyvtárban.

COMPASS - MTA Könyvtár és Információs Kp. Adatbázisa

Az MTA Könyvtár és Információs Központban (MTA KIK) kifejlesztett COMPASS egy folyamatosan bővülő, jelenleg 150 tételből álló online adatbázis. Összegyűjti és rendszerezi a nyilvános könyvtárakban elektronikus formában elérhető tudományos tartalmakat, jelenleg 46 különböző tudományterülethez kapcsolódó adatbázis lelőhelyéről és elérési módjáról nyújt információt. Egy böngészhető térkép segítségével naprakész tájékozódási, tájékoztatási pont.

IxTheo - Index Theologicus

Az adatbázis fejlesztése és folyamatos építése a tübingeni egyetemhez kapcsolódik, segítséget nyújt a teológia és vallástudományok területén kutatóknak, olvasóknak. Több mint 600 német nyelvű időszaki kiadványban, konferenciakötetben megjelent publikáció bibliográfiai leírását kínálja. Emellett összegyűjti és rendszerezi a teológia tudományterületéhez kapcsolódó időszaki kiadványokat, a címek mellett feltünteti, ha a folyóirat OA (Open Access) elérése biztosított. Lehetővé teszi a németországi teológiai könyvtárak katalógusaiban az egyidejű, közös felületen történő keresést.
2. TELJES SZÖVEGŰ ELÉRÉST BIZTOSÍTÓ ADATBÁZISOK

MEK - A Magyar Elektronikus Könyvtár

A Magyar Elektronikus Könyvtár egy 1994-ben indult, jelenleg már kb. 10 ezer digitális könyvet tartalmazó, ingyenes internetes szolgáltatás. A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

Hungaricana

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. A portálon több mint 150 intézmény közgyűjteményi adatbázisaiban lehet böngészni, közösen keresni.

Az „Adatbázisok – Közgyűjteményi könyvtár” oldalról indulva az „Egyházi dokumentumok”-hoz érkezünk, ahol egyházmegyék, szerzetesrendek (bencés, ferences) kiadványai között válogathatunk és férhetünk hozzá teljes szövegű tartalmakhoz. Ugyancsak erről az oldalról érhető el a Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), amely gyűjti és ingyenesen közzéteszi a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatos digitalizált dokumentumokat.

MEK-EPA-DKA közös kereső

A kereső segítségével a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) levő könyvjellegű dokumentumok, az Elektronikus Periodika Archívumban (EPA) található folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok, valamint a Digitális Képarchívumban (DKA) őrzött képanyagok között lehet keresni - egyszerre, vagy gyűjteményenként külön-külön is. A szolgáltatást az OSzK E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya készítette.

DIA - Digitális Irodalmi Akadémia

A Petőfi Irodalmi Múzeum folyamatosan gyarapodó „virtuális gyűjteménye” a DIA. A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel, amelyből a legújabbkori és a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásai érhetők el.

DOAJ – Directory of Open Access Journals – szabadon hozzáférhető tudományos folyóiratok

A Directory of Open Access Journals (DOAJ) a szabadon hozzáférhető tudományos, lektorált folyóiratokat rendszerezi. Teljes szövegű, multidiszciplináris, angol nyelvű adatbázis. Lehetőséget biztosít az adott folyóiratok szabad olvasására, letöltésére, nyomtatására, azaz az ingyenes hozzáférésre. Keresőfelületén szerző, cím, folyóirat neve, ISSN, kulcsszó vagy absztrakt szava alapján tudunk keresni, vagy böngészhetünk (browse) az egyes tudományterületek Open Access folyóiratai között. Az adatbázis állományát a Lund University folyamatosan építi. Közel mint tizenegyezer címet dolgoz fel, ebből kb. 100 cím (mintegy 7000 cikk) a vallástudomány területéről származik.  

DOAB – Directory of Open Access Books

Az internetről bárhonnan szabadon elérhető és PDF-ben letölthető könyvek adatbázisa. Jelenleg 280 kiadó 12778 idegen nyelvű tudományos szakkönyv található az adatbázisban (2018-08-28).

 

3. REPOZITÓRIUMOK

 

Internetről elérhető elektronikus dokumentumok

Az elmúlt néhány évben a napi tájékoztató munkában egyre erősebben érezzük, hogy az információ, az ismeret megszerzésének új módjaival is számolnunk kell. Ma már számos dokumentum, amely a főiskolán folytatott tanulmányhoz szükséges, elektronikus formában is elérhető. Felhívjuk olvasóink figyelmét a nagy múltú magyarországi egyetemek könyvtárai, tudományos intézetei által épített repozitóriumokra, tematikus adatbázis-gyűjteményekre, amelyekből gyakran szabadon hozzáférhetünk a szükséges könyvhöz, tanulmányhoz, cikkhez.

Az alábbiak használatát ajánljuk:

 
 


SZTE Contenta – A Szegedi Tudományegyetem repozitóriumainak közös honlapja

 
 

Digitália A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitális Univerzuma

PEA – Pécsi Egyetemi Archívum

 
 

 

LIB-UNIDEB-A – Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Adatbázis Gyűjtemény

 

EDIT - ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Intézményi Tudástára az egyetemen lét rehozott dokumentumok tárhelye, archívuma. A kategóriákon belül gyűjteményekben kereshetünk, böngészhetünk. A kategóriák közül néhány: ELTE Folyóiratok, kiadványok, Disszertációk (ELTE PHD), Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár

 
  REAL – Az MTA és/vagy az OTKA által támogatott kutatási programok keretében készült publikációk teljes szövegű anyagát tartalmazza. 2014 novemberétől a Főiskola MTMT-hez kapcsolódó oktatóinak a Sapientiana időszaki kiadványban, illetve a Vigilia folyóiratban 2000-től megjelent publikációi is elérhetők a REAL-ból. A hozzáférés a tanulmányok szövegéhez a megjelenéstől számított egy év elteltével lehetséges.  

Továbblépés:

Hírek | Álatlános információ | Könyvtár online katalógusa | Folyóiratok | Közös lelőhelykatalógusok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.