Értékes gondolatok

A katedra túloldalán - Értékes gondolatok értékes könyvekből

A katedra túloldalán : fiatal pedagógusok füveskönyve / Sebő József ; [... grafikáit Szűcs Édua kész.]. - [Budapest] : Új Ember Kiadó, 2012

Sebő József a kezdő tanárokhoz szóló könyve tele van humorral és igazsággal. Tanácsai olykor mosolyt csalhatnak az emberek arcára, miközben végig vezet benünket több nehéz pedagógiai helyzeten, tanácsokat ad a nehezen kezelhető diákokkal, és segítséget nyújt számos didaktikai kérdésben is. A könyajánló innen érhető el.

Elengedés szabadsága - Értékes gondolatok értékes könyvekből

Richard Rohr 1943-ban született Kansas államban német gyökerű, katolikus családból. 1987 óta Új-Mexikó állambeli Albuquerque-ban működő ferences kolostorban él, az „Akció és elmélyülés” (Center for Action and Contemplation) keresztény központ vezetője. 2000-ben rákbetegséget diagnosztizáltak nála, amelyből a néhány hónapnyi életesélyt jósoló orvosi prognózisok ellenére felgyógyult. Lelki gyakorlatokat, kurzusokat vezet, előadásokat tart, könyvei az Egyesült Államokban és Európában egyaránt népszerűek. Sokat utazik, 2001-ben hazánkban is járt, látogatása és útmutatásai komoly támogatást jelentettek a magyar Férfisátor közösségek számára.
 
Számos műve megjelent már magyarul is (Emelkedő zuhanás ; Az enneagramm ; A férfi útja 1-2 ; Jób és a szenvedés misztériuma ; Minden egybetartozik a kontemplatív ima ajándéka ; Rejtett dolgok ; Reménység a sötétben). Richard Rohr atya új könyvében melynek címe: "Az elengedés szabadsága" a Hegyi Beszédben meghirdetett nyolc boldogság közül a „lelki szegények” boldogságáról és békéjéről elmélkedik. A könyvajánló erre a linkre kattintva érhető el.

Média - Közösség - Szolgálat - Értékes gondolatok értékes könyvekből

Média, közösség, szolgálat : ösvénykeresés az infódzsungelben : Borókai Gáborral, Süveges Gergővel, Révész T. Mihállyal, Várszegi Asztrikkal, Gégény István beszélget / [fotók Lambert Attila, Burger Péter]. - [Győr] : [Gégény István], 2012.

Gégény István 1978-ban született, az Imperfectum keresztény könnyűzenei együttes alapító tagja, s megjelent már néhány verseskötete is. 2000 óta a média világában dolgozik: nyomtatott lapok munkatársa, online hírportál szerkesztője, egyetemi magazin főszerkesztője, majd szerkesztőségvezető. Néhány éve vállalkozóként segíti a hozzá fordulókat abban, hogy üzeneteiket minél hatékonyabban juttassák el a címzettekhez. Aktívan részt vesz az Életjel rádió működtetésében is.

Értékes gondolatok értékes könyvekből – képek a tanító Pál apostolról

Legyetek követőim! : képek a tanító Pál apostolról / Martos Levente Balázs. - Győr ; Szombathely : Győri Hittudományi Főiskola, 2010.

 
Martos Levente Balázs a római Szent Gergely Egyetemen szerezte meg diplomáját, majd a Jeruzsálemi Egyetemen folytatott biblikus tanulmányokat. Előbb a győri, majd a szegedi Hittudományi Főiskola tanára.
Jelen kötetében betekintést nyújt Pál apostol életébe. Pál-életrajzból természetesen rengeteg létezik – ez a könyv csak egy aspektusból kívánja bemutatni a nagy apostolt: szenvedélyes igazságkeresése áll a középpontban. Igazán érdemes végigelmélkedni a hat témakörbe rendezett gondolatokat.
A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg.

Pio atya világa – Értékes gondolatok értékes könyvekből

Pio atya világa 1. / [szerk. és ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2011.
 
Pietrelcinai Szent Pio (1887-1968) kapucinus szerzetes, pap. Már gyermekkorában mély hite és bensőséges kapcsolata alakult ki Krisztussal. Életét misztikus jelenségek kísérték, a stigmákat is megkapta. Talentumait, kegyelmeit lelkivezetőként kamatoztatta: számtalan lelki gyermeke volt, akikre féltő szeretettel figyelt. Különleges módon bele tudott látni mások gondolataiba, többek közt ez tette őt olyan vonzóvá. Ebben a kötetben életének néhány aspektusát vizsgálhatjuk meg közelebbről: szülőfalujabeli éveiről, János Pál pápával való kapcsolatáról, egyik lelkiatyja visszaemlékezéseiről és néhány csodájáról van benne szó.
A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg. 

Akinek füle van, hallja meg! – Értékes gondolatok értékes könyvekből

 Akinek füle van, hallja meg! / Reinhard Körner ; [Ford.: Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel Könyvkiadó, 2011.

„Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” (Mt 5,13)– feltűnik-e valami, mai szemmel furcsa dolog ebben az idézetben?

 Nos, a só talán az egyetlen olyan élelmiszer, aminek a csomagolására rá van írva, hogy korlátlan ideig felhasználható. Akkor mégis hogy tudja ízét veszteni?! És miért sózzák meg a sót?!

 Reinhard Körner kármelita atya gazdálkodó családban nőtt fel, és a földműves figyelmes, kritikus szemével olvassa a Szentírást – különösen a földműveléssel kapcsolatos részeket. Felfedi a fordítási hibákat, ugyanakkor nem kioktatni, eltávolítani akar az üzenettől, hanem nagyon is közel hozni!

 Képes teljesen beleélni magát egy-egy jelenetbe, s elképzelni azt más élethelyzetben is. Kiváló humora, egyénis stílusa ellenállhatatlanná teszik ezt a könyvet.

 A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg. 

A fiait kereső Atya – Értékes gondolatok értékes könyvekből

A fiait kereső Atya : [a tékozló fiú történetének magyarázata] / Hankovszky Béla. - Budapest : Kairosz Kiadó, 2011.

Dr. Hankovszky Bélát 24 évesen szentelték katolikus pappá, 5 évvel később lett tábori lelkész. Másfél évtizedig tanított leendő hitoktatóknak, pedagógusoknak etikát, vallástörténetet, szentírástudományt. Ma a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Ludovika Zászlóaljának tábori lelkésze, emellett egyházközségi szolgálatot is teljesít.
Rengeteg publikációja, könyve jelent már meg, s aki egyet is elolvasott közülük, vagy hallotta előadását, azt lenyűgözi precizitása, mélyrelátása. Ő az a fajta ember, aki két lábbal a földön áll, s közben az égre néz: ebben az életben, racionálisan gondolkodva találja meg az Istent s a Hozzá vezető utat. Legújabb könyve is ezt segíti elő: tékozló fiú módjára mindannyian elszakadtunk az Atyától s közben idősebb fiú módjára elhidegülve élünk Mellette. De a könyv nem is erről szól, hanem az Atyáról, aki már előbb szeretett és előbb keresett minket. Külön érdekessége a könyvnek irodalmi vonatkozása: a témához kötődő verseket, versrészleteket is tartalmaz. 
A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg.

Vizet fakasztó Mózesek – Értékes gondolatok értékes könyvekből

Vizet fakasztó Mózesek : az elmúlt százötven év pápái / Szabó József László. - Budapest : Kairosz Kiadó, 2010.
 
Szabó József László Dunakeszi plébános atya új könyvét tartja kezében az Olvasó. Az elmúlt százötven évben igencsak megváltozott a világ: az önmegvalósítás, a média, a technikai forradalom, a felgyorsult életmód és a deszakralizáció miatt igen nehéz és merőben új helyzetben vannak az Egyház vezetői. S ebben új módszerekkel, megközelítéssel kell helyt állni. Ez a 11 próféta igencsak kiváló személyiség volt, érdemes elolvasni életrajzukat és végiggondolni kiadott enciklikáikat, írásaikat. S közben megismerhetjük a szerző látásmódját is.
A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg.

A lélek ajándékai – Értékes gondolatok értékes könyvekből

A lélek ajándékai / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek Péter-Pál, 2011.
 
Barsi Balázs OFM 1946-ban született Sióagárdon, eredeti neve Teixler István. Tanított az esztergomi ferences gimnáziumban, jó húsz évig novíciusmagiszterként tevékenykedett. A strasbourgi egyetemen doktorált, ezután Budapesten a Ferences Hittudományi Főiskolán és a Pázmányon tanított. 1991-ben megkezdi, majd évről évre folytatja adventi és nagyböjti konferenciabeszéd-sorozatát a pesti ferences templomban. Igehirdetése magnókazettákon terjed, később nyomtatásban is megjelenik. A katolikus rádió- és tévéműsorok rendszeres szereplője. 1993-ban Szécsénybe költözik a rendház, aminek a vezetője lesz. 1995-től mindmáig liturgikát tanít a Zeneakadémia Egyházzene Tanszakán. A sümegi rendházba helyezik, ahol lelkigyakorlatos központot hoz létre.

Jelen könyvecskéje „lelki olvasmány” lelki embereknek – s hogy pontosan mit is ért ez alatt, kiderül az ajánlott kötetből. A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg.

Keresztút – Értékes gondolatok értékes könyvekből

Keresztút / Josef Hegenbarth, Hans Urs von Balthasar ; [szerk. Mészáros Ferenc, Szegheő József ; ford. Németh Attila]. - Szeged : Szegedi Piaristák, 2009.
 
Kép és szöveg tökéletes egysége ez a könyv. Josef Hegenbarth német képzőművész rajzai és Hans Urs von Balthasar misztikus ihletettségű elmélkedései nyitnak új dimenziót a golgotai események újragondolására. Egészen különleges von Balthasart a nehéz teológiától elvonatkoztatva, de korántsem könnyed műfajban is megismerni: ez a keresztúti elmélkedéssorozat egyáltalán nem hasonlít a többihez, teljesen új látásmódot ad.
A könyvajánló a kapcsolódó letöltéseknél található linkre kattintva tekinthető meg.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.