TO hirdetések - hírek

Tanulmányi Osztály telefonszáma:
Endrődi Erik: +36 30 1718447

Tájékoztatás a szakdolgozattal kapcsolatban
 

Az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a szakdolgozat elkészítésének és leadásának menete is változik:

  • A hiányzó szakirodalom elérésében a Könyvtár munkatársai felajánlották segítségüket. A tájékoztató második felében olvashatnak a lehetőségekről.
  • A kialakult helyzetre tekintettel a felhasznált szakirodalom mennyisége csökkenthető a témavezető iránymutatása szerint.
  • A témavezetőkkel e-mailben tudnak kapcsolatot tartani.
  • A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. április 22., szerda éjfél.
  • A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. május 3., vasárnap éjfél.
  • A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.
  • A záróvizsga időpontjáról és módjáról később rendelkezünk.

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Várnai Jakab sk.
  rektor

Szakirodalom elérésének lehetőségei


1. A főiskola számítógépes tartományáról – könyvtárból elérhető adatbázisok VPN kapcsolaton keresztül elérhetővé válnak, keressék az alábbi linket:
https://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok


A következő kiadók, szolgáltatók teljes szövegű dokumentumaihoz férnek hozzá (6-8 ezer könyv + több 10 ezer cikk, tanulmány)
L'Harmattan – Osiris – Gondolat – Attraktor Kiadó (Szaktárs portál)
Kossuth Kiadó
Typotex Kiadó (belépés után egyéni regisztráció szükséges)
Tinta Kiadó
Akadémiai Folyóiratok
Szótár Net

Idegen nyelvű tartalmak: JSTOR és ATLA adatbázis
Próbahozzáférés: De Gruyter HSS folyóiratok.

2. Szakdolgozatukat író hallgatóknak:
Lehetőségeinket figyelembe véve támogatást nyújtunk hiteles elektronikus források felkutatásában a dolgozat témájának ismeretében. Kapcsolatfelvétel a biblio@sapientia.hu címen. Minden megkeresésre válaszolunk.

3. Valamennyi hallgató, olvasó figyelmébe ajánljuk a nyilvánosan elérhető adatbázis-gyűjteményünket, amely szintén a már ajánlott linken böngészhető:
https://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok

Kérdéseiket a biblio@sapientia.hu címre küldjék.
 

Tájékoztató a tanítási gyakorlatokról

 Kedves Hallgatók!

A 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározat 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendet vezeti be, ezért azok a hallgatók, akiknek a 2019/2020/2. félévben – szaktárgyi vagy összefüggő egyéni – tanítási gyakorlatot kell végezniük, a gyakorlóhelyen nem jelenhetnek meg. Ezeket a tanegységeket úgy teljesíthetik, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyet biztosító iskola távoktatásába.

Ennek érdekében, kérjük, hogy március 20-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon mentortanárukkal, és beszéljék meg vele a további teendőket és lehetőségeket.

Kérjük, hogy a távoktatás módjáról, módszereiről mielőbb tájékoztassák főiskolánk Pedagógia Tanszékét (szabone.judit@sapientia.hu; kodmon.agota@sapientia.hu), s Reflektív pedagógiai szemináriumukat vezető oktatóikat!

A további, gyakorlattal kapcsolatos híreket honlapunkon a TO hirdetések (https://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tohirdetesei ) alatt olvashatják.

Segítségképpen figyelmükbe ajánljuk az alábbi internetes oldalakat:

-          Oktatási Hivatal

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

-          ELTE Tanárképző Központ

Digitális iskola https://tkk.elte.hu/category/digitalis-oktatas/

Örömmel vesszük, ha Önök is küldenek hasznos oldalakat vagy digitális anyagokat. Ezeket szintén a Tanulmányi hírek alá tesszük ki. Ötleteiket a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu címre várjuk.

Köszönjük szépen együttműködésüket. Vigyázzanak egymásra és bízzanak az Úrban!

Budapest, 2020. március 16.

Üdvözlettel: Dr. Várnai Jakab rektor

 

Kedves Hallgatók!

A 2019/2020. tanév II. félévében a mellékletben meghirdetett szabadon választható tanegységeket kínáljuk. A tanegységek megajánlott időpontjai, az óramegbeszélések helyszíne és időpontja, valamint az oktatók e-mail címe a Szabadon választhatók 2019202 elnevezésű fájlban találhatóak.

A szabadon választható tanegységekre a Neptunban („Minden intézményi tárgy” felületen listázva) közvetlenül lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő (tagozattól függetlenül): 2020. február 7. 16:00.

Mivel az  órák időpontjának megbeszélésére rövid idő áll rendelkezésre, kérjük, mihamarabb vegyék fel az oktatókkal a kapcsolatot.

SzMSz 3.8.5.1. § (1) A szak képzési tervében előírt mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével a Főiskola bármely kurzusa elvégezhető, kivéve a szakspecifikus tanegységeket.

A szabadon választható tárgyak 6 fő jelentkezése esetén indulnak.

Üdvözlettel: Hernádyné Szemere Rita

 

Az alábbi táblázat a 2020/2021. tanév őszi félévének tervezett időbeosztását tartalmazza. Az egyes szakok órarendjei azonban nem foglalják majd le az itt megadott összes hétvégét.

péntek

szombat

megjegyzés

 

szeptember 5.

pénteken nincs tanítás

szeptember 11.

szeptember 12.

 

szeptember 18.

szeptember 19.

nincs tanítás

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

szeptember 25.

szeptember 26.

 

október 2.

október 3.

 

október 9.

október 10.

 

október 16.

október 17.

 

október 23.

október 24.

nincs tanítás

nemzeti ünnep

október 30.

október 31.

nincs tanítás

őszi szünet

november 6.

november 7.

 

november 13.

november 14.

 

november 20.

november 21.

szombaton nincs tanítás

Sapientia Nap

november 27.

november 28.

 

december 4.

december 5.

 

december 11.

december 12.

szombaton nincs tanítás

vizsgaidőszak kezdete

Az alábbi táblázat a 2019/2020. tanév tavaszi félévének tervezett időbeosztását tartalmazza. Az egyes szakok órarendjei azonban nem foglalják majd le az itt megadott összes hétvégét.

péntek

szombat

megjegyzés

január 31.

február 1.

nincs tanítás pénteken

február 7.

február 8.

 

február 14.

február 15.

 

február 21.

február 22.

nincs tanítás

február 28.

február 29.

 

március 6.

március 7.

 

március 13.

március 14.

nincs tanítás szombaton (Sapientia Nap)

március 20.

március 21.

 

március 27.

március 28.

 

április 3.

április 4.

 

április 10.

április 11.

nincs tanítás (nagyhét)

április 17.

április 18.

nincs tanítás (fényes hét)

április 24.

április 25.

 

május 1.

május 2.

nincs tanítás (munkaszüneti nap, ballagás)

május 8.

május 9.

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.