Könyvtár - hírek

Út és útitársak : a tanítvánnyá válás négy alapja / Horváth Levente. - Kolozsvár : Koinónia, 2017. FU146H90
Reformáció és ökumenikus párbeszéd : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton] ; [a szöveget gond. Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szent István Társulat, 2018. (Varia theologica ; 9.) ÖT202R47

Új könyvismertető olvasható honlapunkon, a könyvajánló menüpontban. Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete című kötetet Varga Kapisztrán mutatjuk be olvasóinknak, mely a Szent István Társulat kiadónál jelent meg 2015-ben. A kötet azért is érdekes, mert Főiskolánk oktatója Berhidai Piusz fordította és ugyancsak ő írt hozzá kísérő tanulmányt és jegyzeteket. A könyvismertető innen érhető el.

Baglyok és pacsirták : együtt vagy egymás ellen a túlélésért? : a kronotípus összefüggése az alkalmazkodással, valamint a pszichés és szomatikus egészséggel és sérülékenységgel / Rigó Adrien. - Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. - PSZ327R73

Egyház - Rendiség - Politikai kultúra : papok és szerzetesek a 18. század Országgyűlésein / Forgó András. - Budapest : Szent István Társulat, 2017. - TÖ347F73
Szent Charbel, a teljesség zarándoka : korabeli tanúságtételek alapján / szerk.: Jean Skandar, Marie Sylvie Buisson ; Georges Bou Jaoudé előszavával ; [ford.: Mézner Marianna]. - Budapest : Magyar Kurír, 2017. - ÉL272SZ61
 
Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások : elmélet és terápia kölcsönhatásai / Gerő Zsuzsa ; [szerk. Gál Nóra]. - [Budapest] : Flaccus Kiadó, 2017. - PSZ323G43
Egy életút állomásai : Kmoskó Mihály, 1876-1931 / Ormos István. - Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH), 2017. - ÉL274O56
Katolikus nagygyűlések Magyarországon / Gianone András, Klestenitz Tibor. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (MTA BTK TTI), 2017. - ET197G45
 
A Jézus-ima és a keleti szerzetesség : imaélet a monostorban és azon kívül / szerk. Baán Izsák, Görföl Tibor, Nacsinák Gergely András, Ötvös Csaba. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2018. - XVIII/B1-B3
Az első 300 év Magyarországon és Európában : a Domonkos-rend a középkorban / [szerk. Csurgai Horváth József]. - Székesfehérvár : Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2017. - SZT228E43

Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 1-3. kötet / szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva ; [a kötetek szerzői: Balogh László et al.] ; [fotók: Bágyoni József et al.]. - Budapest : Osiris Kiadó, 2017. - PSZ320P52 

 

Reformáció 500 Balassagyarmaton 2017 : Szabó József Tanulmányi Ház 2007-2017, 10 év / szerk. Bartha István ; [közread. a] Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség. - Budapest : Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség, 2017. - FU146R47
Az Úr lakomája / Nyikolaj Nyikolajevics Afanaszjev ; [ford. Dobos András]. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2017. - LI250A26
Ezen a hegyen : az ima a kármelita hagyományban / Mary McCormack. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - SP163M49
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.