EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL

Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma : tanulmánygyűjtemény : Sághy Marianne emlékének / [szerk. Horváth Emőke, Sarnyai Csaba Máté, Vassányi Miklós]. - Budapest : Kairosz, 2020. FU144E30

Értelemközpontú pszichoterápia : Viktor E. Frankl logoterápiájának elmélete és gyakorlata / Elisabeth Lukas, Heidi Schönfeld ; [ford. Kalocsai Varga Éva].- [Budapest] : Ursus Libris, 2020. PSZ326L94
 
Flaccus ellen / Alexandriai Philón ; [Philon munkáját fordította és a jegyzeteket írta Uhrman Iván] ; [Claudius levelét fordította Borzsák István és Grüll Tibor] ; [a kísérőtanulmányokat Uhrman Iván és Grüll Tibor írta]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. PT132P68
 
Hol van Isten a koronavírus idején? / John C. Lennox ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat Kiadó, 2020. - 71 p. ; 18 cm FU142L54
 
A keresztény misztikus hagyomány gyökerei : Platóntól Dionüsziosz Areopagitészig / Andrew Louth ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. SP160L81
 
A liturgiatudomány kézikönyve / [az eredeti kiadványt szerkesztette Anscar J. Chupungco] ; [a magyar válogatást szerkesztette Pákozdi István, Somorjai Ádám] ; [fordította Fehérváry Jákó et al.]. - Budapest : Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2020. LI250L73
 
Márton Áron breviárium / [vál., összeáll., utószót írta Virt László]. - Budapest : Kairosz, [2009]. ÉL274M37
 
Örökségünk : olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához : Farkas Edith jött, szólott és gyújtott / összeáll. Beöthy Zsuzsanna Cecília. - Budapest : Szociális Missziótársulat : Kairosz Kiadó, 2020. SZT227Ö54
 
Pajzs és kard : Bangha Béla élete és eszmeisége / Klestenitz Tibor. - Budapest : Századvég Kiadó, 2020. ÉL274K59
 
Száraz kavics : esszék / Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2019. LE280H54
 
Teréz és Ferenc / Élisabeth de Baudoüin ; Guzmán Carriquiry Lecournak [...] bevezetőjével, valamint Marc Ouellet [...] utószavával ; [ford. Katalin Ildikó nővér]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Marosszentgyörgy : Kis Szent Teréz Kármel, 2020. ET196B41
 
Üdvözült vágy : a keresztény spiritualitás keresése / Ronald Rolheiser ;[ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. SP163R79
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.