EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL

Aki fényt gyújtott a sötétségben : John Henry Newman élete és gondolkodása / Gerhard Ludwig Müller ; ford. Görföl Tibor. - Budapest : Magyar Kurír, 2019. ÉL272M98
 
Alázatban járni Istennel : a lelki élet útja a sivatagi atyák szerint /Adalberto Piovano ; [ford. Lugosi Szabó Krisztina]. - Bakonybél : Szent Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2019. PT131P71
 
Commentaire sur Jean / Cyrille d'Alexandrie ; Texte grec, introduction, traduction, notes et index par Bernard Meunier. - Paris : Cerf, 2018. (Sources chrétiennes ; 600.) PT131S82
 
Homélies sur le notre père / Grégoire de Nysse ; texte, introduction et notes Christian Boudignon et Matthieu Cassin ; trad. Josette Seguin, ChristianBoudignon et Matthieu Cassin. - Paris : Cerf, 2018.(Sources chrétiennes ; 596.) PT131S82
 
A ferences imádság / Ilia Delio ; [ford. Sulyok Miklós, Varga Kapisztrán] Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2019 SZT223D43
 
Hit, igazság, tolerancia : a kereszténység és a világvallások / JosephRatzinger, XVI. Benedek pápa ; [ford. Sallai Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép Kiadó, 2019. FU141R41
 
Hogyan szólítsalak, Mária? : Szűz Mária elnevezései és megszólításai a magyarnyelvben / Horváth Zoltán. - [Budapest] : Magyar Kurír, 2019. TT374H92
 
Ötven levél a keresztény hitről / Gerhard Lohfink ; [ford. Kerényi Dénes, Lukács József]. - Budapest : Vigilia Kiadó, 2019. PA230L76
 
Keresztes Szent Jánosnak tulajdonított értekezés az állító és a negatív módon elért elfátyolozott istenmegismerésről valamint a lélek Istennel való egyesüléséről a szerelem révén / Keresztes Szent János ; [ford., az előszót és a jegyz. írta: Szepesi Edit] ; [... szerk. Horváth Róbert]. - Gödöllő : Sursum Kiadó, 2019. SP161J38
 
Lelkigyakorlatok / Hollai Antal. - Budapest : Szent István Társulat, 2019. - LE282H76
 
Szedő Dénes összes művei 2. köt. : Versek, énekek, prózai írások, levelek, róla szóló visszaemlékezések / Szedő Dénes ; [szerk. a jegyzeteket összeáll. Hidász Ferenc] ; [a szöveget gondozta Tréfás Krisztina] ; [előszó Vasadi Péter]. - Budapest : Szent István Társulat, 2018. IR352SZ42

Vallás-világkép-tudomány : a keresztény tudományos értelmezési keretlétjogosultsága / Szulovszky János. - Budapest : Magyar Vallástudományi Társaság : L'Harmattan Kiadó, 2018. VA210SZ96 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.