EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEI

Út és útitársak : a tanítvánnyá válás négy alapja / Horváth Levente. - Kolozsvár : Koinónia, 2017. FU146H90
Reformáció és ökumenikus párbeszéd : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton] ; [a szöveget gond. Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szent István Társulat, 2018. (Varia theologica ; 9.) ÖT202R47 
Isten jelenlétében élni / Jálics Ferenc. - Nagyvárad : Posticum, 2018. (Jezsuita könyvek) SP163J23 
Repülni tanulunk : beszélgetések a felnőtté válásról / Elekes Szende, Kiss Péter ; [a kötetben szereplő haikuk Agonás Szonja alkotásai]. - Budapest : Magyar Kurír, 2018. Új Ember kiadványok) PSZ327E36
Őrzők vagyunk : szerdai katekézisek : 2013-2014 / Ferenc pápa ; [szerk., ford., előszó: Tőzsér Endre]. - Budapest : Magyar Kurír, 2018. Új Ember kiadványok) TM122F49
A domonkos lelkiség új bora / Paul Murray ; [ford. Petres E. Lúcia]. - [Budakeszi] : Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek ; Budapest : Kairosz Kiadó, 2018. (Theologia dominicana ; 8.)
A csönd ereje : a zaj diktatúrájával szemben / Robert Sarah, Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - Budapest : Szent István Társulat, 2018. FU145S18
Reformáció és katolikus megújulás : válogatott Pázmány-tanulmányok / Szabó Ferenc. - Budapest : Szent István Társulat, 2018. FU144SZ14
Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez / szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia,
 Kökényesi Zsolt. - Győr : Szent Mór Bencés Perjelség, 2017. EM291J62
Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933-1947 : válogatott beszédek és tudósítások / [...] vál., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Gianone András. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. (Magyar történelmi emlékek : Okmánytárak : Egyháztörténeti források; 9.) ET197O74
A Biblia növényei / Fráter Erzsébet ; [fotók: Fráter Erzsébet et al.]. - Budapest : Scolar, cop. 2017. BI112F91 
Etika és felelősség a pénzügyi életben / Paul H. Dembinski ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány : Kairosz Kiadó, 2018. MO173D45
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.