EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEI

 
Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások : elmélet és terápia kölcsönhatásai / Gerő Zsuzsa ; [szerk. Gál Nóra]. - [Budapest] : Flaccus Kiadó, 2017. - PSZ323G43
Egy életút állomásai : Kmoskó Mihály, 1876-1931 / Ormos István. - Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH), 2017. - ÉL274O56

Katolikus nagygyűlések Magyarországon / Gianone András, Klestenitz Tibor. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (MTA BTK TTI), 2017. - ET197G45
Ciszterci tanúságtétel a kommunista diktatúrában / [főszerk. Turócziné Pesty Ágnes] ; [szerk. Dékány Csaba, Kemény Gáborné, Párdányi Miklós] ; [szerk. munkatárs. Turóczi Hajnalka]. - Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2017. - SZT228C22
Ars longa, vita brevis : a hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése / szerk. Vincze Krisztián. - Budapest : Szent István Társulat, 2017. - FU144A85
Más elmék / szerk. Márton Miklós, Molnár Gábor és Tőzsér János. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - FI180M39
Jézus Krisztus a szabadító : a személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója / Gál Péter. - Budapest : Szegletkő Kiadó, 2017. - DO152G18
Fantasztikus világok : társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban / szerk. Tóth Csaba ; [Ceglédi Zoltán et al.]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - EM294F16
Intézmény és karizma az egyházban 2.0 : ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából / [szerk. Máté-Tóth András]. - Budapest : Szent István Társulat, 2017. - FU144I61
Kultúra, tudomány, társadalom : a kultúra modern eszméje / Márkus György ; [... szerk. Miklós Tamás és Blandl Borbála] ; [ford. Erdélyi Ágnes et al.] ; [az utószót írta Kis János]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - FI180M34
A válasz : a teljes élet titka / Allan & Barbara Pease ; [ford. Kovács Viktória]. - [Budapest] : Libri Kiadó, 2017. - PSZ325P49
Jerzy Popieluszko élete és mártírhalála / Molnár Imre. - [Somorja] : Méry Ratio Kiadó, 2017. - ÉL275M80

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.