EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEI

Katolikus "minimum" : amit minden hívőnek tudnia illik / [írta és összeáll. Mezei Zsolt] ; [lektorálta: Barsi Balázs, Aradi László]. - [Pápa] : Mezei Zsolt, 2016. - KA300M60
Homérosz : a nyugati irodalom születése / Thomas A. Szlezák ; [ford. Tatár Sándor] ; [... szerk. Blandl Borbála és Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, cop. 2016. - IR351SZ85
Lesznek ketten egy test : Isten tervezte a házasságot, és ő teheti működőképessé / Don & Sally Meredith ; [ford. Kisházy Mária és Hargitai Róbert]. - Budapest : Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány [KIA], 2016. - PE314M54
"... jártam ott, hol nincs világos, nincs sötét..." : filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében / Rippl Dóra. - Budapest : Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) : L'Harmattan Kiadó, 2016. - IR351R75
Modernizáció és értékrend : a nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia / Bóka Éva. - Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2016. - TÖ343B75
Az iszlám : új történeti bevezetés / Carole Hillenbrand ; [ford. Szabó Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, cop. 2016. - VA215H70
A zombori ördögűző : egy 18. századi ferences mentalitása / Bárth Dániel. - Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2016. - ET197B37
Az iszlamizmus : eszmetörténet és geopolitika / Jany János. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - VA215J44
Dioptrika / René Descartes ; [ford. Kékedi Bálint, Schmal Dániel, Tóth Zita Veronika]. - Budapest : Gondolat Kiadó, 2016. - FI181D54
Elképzelt közösségeim / Lányi András. - Budapest : Scolar Kiadó, 2016. - MO172L27
Jelek és sámánok a sziklarajzokon / Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat Kiadó, 2016. - VA210H81
A teológia kezdetei - a Jánosi tradícióban : a Melitón- és a Hippolütosz-dosszié / Bugár M. István. - Budapest : Kairosz Kiadó, 2016. - PT130B96
 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.