EGY TUCATNYI KÖNYVÚJDONSÁG - A SAPIENTIA KÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEI

A hit békéje / Nicolaus Cusanus ; Paul Richard Blum bevezető tanulmányával ; [ford. és jegyz. ell. Bakos Gergely ; a fordítást az eredetivel egybevetette Mezei Balázs és Szeiler Zsolt]. - Budapest : Szent István Társulat, 2017. - FI181C89
Az irgalmasság arcai : az irgalmasság rendkívüli szentévében elmondott beszédek / Ferenc pápa ; [ford. Tőzsér Endre és Török Csaba] ; [szerk. Baranyai Béla]. - Budapest : Új Ember, 2016. - TM122F49
Igazságosság és irgalmasság : teológiai tanulmányok / [szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton] ; [a szöveget gond. Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szent István Társulat, 2017. - MO171I15
Életerős zsinat / Őrsy László ; [ford. Sólyom László..., Lukács József, Lukács Józsefné Nádas Krisztina...]. - Budapest : Jezsuita Kiadó, 2017. - ET195Ö60
Virtuális paradicsom vagy pokol.com? : a digitális forradalom veszélyei és esélyei / Giovanni Cucci ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Jezsuita Kiadó, 2016. - TT373C88
Isten irgalmának tanúja : Tiszteletreméltó Marton Marcell kármelita atya életének üzenete és aktualitása / [... ford. Karsai Nóra, Ördögh Éva, Bakos Rafael] ; [szerk. Bakos Rafael]. - Budapest : Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2016. - SZT228I78 
A Tigris tíz szeme : a szír kereszténység szent helyei / Nacsinák Gergely András ; [a szöveget gond. Szilágyi Ágnes]. - Budapest : Kairosz Kiadó, 2016. - PA237N10
Az Úr vezetett engem : a hit erejével a Szovjetunió poklában / Walter J. Ciszek, Daniel L. Flaherty ; [ford. és a lábjegyzeteket írta Demény Martin]. - Budapest : Jezsuita Kiadó, 2016. - SZT228C22
A világ megismerése : hogyan alakult ki a modern természettudomány / Steven Weinberg ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord kiadó, 2016. - XX381W40
A szentül élő hészüchaszták védelmében / Palamasz Szent Gergely ; görög nyelvből ford., jegyz. ell., a bev. írta: Baán István. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola ; Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2016. - SZT220G41
A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei : szekvenciák : kritikai dallamkiadás / Kovács Andrea ; [... szövegét gondozta és ford. Rihmer Zoltán] ; [kottagraf.: Meszéna Beáta]. - Budapest : Argumentum Kiadó : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2017. - EM293K76
Magyar ifjúság kutatás, 2016 : az ifjúságkutatás első eredményei : ezek a mai magyar fiatalok! / Bauer Béla [et al.] ; szerk. Székely Levente, Szabó Andrea ; [köszöntő: Balog Zoltán, Novák Katalin]. - Budapest : Új Nemzedék Központ, 2017. - TT371M15
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.