TÁJÉKOZTATÁS A NYELVVIZSGA NÉLKÜLI OKLEVELEK KIADÁSÁRÓL


TÁJÉKOZTATÁS A NYELVVIZSGA NÉLKÜLI OKLEVELEK KIADÁSÁRÓL
 
 
Tájékoztatjuk a jelenlegi és volt hallgatóinkat, hogy a 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, mentesül az oklevél kiadásának kritériumfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.
 
A nyelvvizsga kötelezettség alól bármely képzésben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett hallgató mentesül az oklevél kiadásához előírt, képzési kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsga követelmény alól.
 
A Főiskola felmérte az érintett hallgatókat és megkezdte az oklevelek kiadásának előkészítését.
Az Oktatási Hivatal április 14-i tájékoztatása szerint a Pátria Nyomda hamarosan megkezdi az oklevél és oklevélmelléklet nyomtatásához szükséges szigorú számadású nyomtatványok pótlólagos gyártását. A 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet miatt szükségessé vált nyomtatványokat a Főiskola megrendelte.
 
Volt hallgatóinktól, akik érintettek a mentesítésben, az oklevél kiadásához szükséges személyes adatok egyeztetését, valamint az elérhetőségi adatok frissítését kérjük a Neptunban.
Ha tanulmányaikat a Neptun rendszer használata előtt fejezték be, akkor kérjük, az alábbi adatokat küldjék meg:
 
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Tel:
Email:
A sikeres záróvizsga letételéről szóló igazolás sorszáma:
Aki időközben házasság vagy egyéb ok miatt nevet változtatott, a névváltozást igazoló okmány másolatát kérjük, küldje meg.
 
Az adatokat a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mailre kérjük megküldeni.
 
Az oklevél nyomtatványok megérkezését és az adategyeztetést követően a Tanulmányi Osztály haladéktalanul megkezdi az oklevelek és oklevélmellékletek készítését és emailben értesíti az érintetteket.
 
Az elkészült oklevelek átvételét kérjük, hogy a lehetőség szerint a veszélyhelyzet megszűnését követően személyesen vegyék át a Tanulmányi Osztályon.
Ha ez bármilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor a részleteket személyesen egyeztessék a Tanulmányi Osztállyal.
 
Budapest, 2020. április 22.
 
 
 
                                                                                               Pál Erika
                                                                                               főtitkár
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.