Díjszabás - 2017/2018. tanév

Felhívjuk kedves Hallgatóink figyelmét, hogy a 2017/18. tanévre vonatkozó tandíjak és térítési díjak mértékének módosításáról szóló 10/2016. (XII.12.) számú rektori utasítás értelmében 2017. szeptember 1-én az alábbi tandíjak és térítési díjak lépnek életbe:

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztott MA

etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

II. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztott MA – hittanár–nevelőtanár

200 000

Tanárképzés osztott MA – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – informatikatanár szakpár

365 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

III. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztott MA

200 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

IV. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155 000

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

V. évfolyam

Teológia MA

160 000


A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák az új díjtételeket!

Tanulmányi Osztály

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.