Ph.D Dr. habil. Papp Miklós

Beosztás, munkakör:
Beosztás:
tanszékvezető, Etikatanár MA szakképzettség-felelőse
Munkakör:
főiskolai tanár
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
szerda 13:00-14:00
Telefon:
(06 1) 486-4426
Személyes adatok
Született 1972-ben Nyíregyházán. 1997-ben szentelték görög katolikus áldozópappá, nős, három gyermek édesapja.
 
Végzettség
- A teológiai baccalaureatust a római Pontificium Institutum Orientale állította ki 1999-ben.
- Teológiai licentiatus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 2000-ben. Licenciadolgozat címe: „A keresztény ember egyéni, erkölcsi felelőssége a politikai életben Bernhard Häringnél”. Moderátor: Dr. Boda László.
- Erkölcsteológiai disszertáció (PhD) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 2002-ben. A disszertáció címe: „Az erkölcsi belátás előrehaladása a lex naturalis-ra vonatkozóan”. Moderátor: Dr. Tarjányi Zoltán.
 
Tudományos fokozat
PhD - 2002 - PPPKE HTK
 
Oktatói tevékenysé
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2008/2009 – Életvezetés etikája, pasztorál-pszichológia
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara 1999/2000 – Bioetika
 
Tudományos publikációk
Die Priesterehe in der griechisch-katholischen Kirche. Ein Lebenszeugnis, in INTAMS review. Journal for the Study of Marriage and Spirituality, Volume: 13 Issue: 2 Date: 2007 Pages: 243-251
Az erkölcsi belátás előrehaladása a „lex naturalis”-ra vonatkozóan, in Studia Theologica Budapestiensa 31. Bp. 2003. 360 oldal
Ki mint imádkozik, úgy is él. Az imádság, mint az erkölcsi tettben hatékony spirituális háttér, in Teológia 2004.1-2. 37-54.
A teológiai etika gyújtópontja a Hegyi beszéd hermeneutikus olvasatában, in Teológia2005.1-2. 37-54.
A Krisztusban megértett emberi természet. Az emberi természet hat alapvonásának transzcendentális-hermeneutikus levezetése a krisztológiából a katolikus erkölcsteológiába, in Vigilia 2007/4, 245-254.
Az életvezetés erkölcse. Főiskolai jegyzet 2008. 36 oldal
Erkölcsteológiai megfontolások a szüzesség szimbólumáról és életstílusáról, in Sapientiana 2 (2008) 23-43.
 
Előadások
- A Máriapócsi Lelkigyakorlatos Központban pedagógusok továbbképzése 2000-ben „Az etika jelenléte, tartalma és metodikája az iskolában” címmel előadás három nap alatt összesen 12 órában.
„A házasság teológiai alapjai” címmel előadássorozat 2001-ben 5x3 órában a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázata alapján, aminek anyaga írásban is megjelent.
- A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete által szervezett „Civil szervezetek az ifjúsággal az ifjúságért az EU csatlakozás jegyében” c. konferenciáján „A világnézet és az etika kapcsolata” című előadás 2003-ban.
- A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán papi továbbképzésen „A férfi és a női lét különbségének és összetartozásának erkölcsteológiai meggondolása” c. előadás 2005-ben.
- A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán Erkölcsteológiai Szimpozion „A kiengesztelődés szentségének helye az ember életvitelében” c. előadás 2006-ban (kiadva).
- A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán pedagógusok továbbképzésén „A gyermek és haláltudat” c. előadás 2007-ben.
- A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán Bioetikai Tudományos Szimpozion „A katolikus erkölcsteológia a homoszexualitásról” c. előadás (írásos kiadása nyomdában)
 
Kutatómunka
A disszertáció idején 3 éves állami doktorandusz ösztöndíj.
A Faludi Ferenc Akadémia által meghirdetett posztdoktori kutatáshoz 3 éves ösztöndíj:
2004: Az erkölcs, mint a világnézet következménye
2005: A szeretet nagyban – katolikus etika
2006: Az etikaoktatás szakdidaktikája
Az Oktatási Minisztérium által a KOMA-n (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) keresztül az etikaoktatás fejlesztésére kiírt pályázaton nyertem első és második körben is. Így elkészült 4 tankönyv, melyek tankönyvvé nyilvánítása folyamatban van:
Emberismeret és etika. Gimnáziumi tankönyv 2002.
Tanári metodikai segédkönyv az etika oktatásához 2002.
Az európai etika nagyjai. Etikai olvasókönyv 2003.
Fiatalok kérdései az etikához 2003.
Katolikus szexuáletika. A katolikus tanítás és a modern humántudományok eredményeinek összevetése, 440 oldal. Lektoraim: Dr. Tarjányi Zoltán (PPKE teológia), Frits Zsuzsanna (biológia), Dr. Tomcsányi Teodóra (SOTE, pszichológia).
 
Fordítások (lektorálás alatt)
MANTZARIDIS, G.I., Grundlinien christlicher Ethik, (Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie 6) EOS Verlag-Erzabtei St. Ottilien, 1998.
DEMMER, K., Die Lebensentscheidung, München 1974.
DEMMER, K., Fundamentale Theologie des Ethischen, (Studien zur theologischen Ethik 82), Universitätsverlag, Freiburg 1999.
DEMMER, K., Angewandte Theologie des Ethischen, (Studien zur theologischen Ethik 100), Universitätsverlag, Freiburg 2003.
 
Média
A Magyar Katolikus Rádióban havi rendszerességgel erkölcsteológiai előadássorozat. 2007-ben az „Erkölcs és etika a mindennapok gyakorlatában” címmel, 2009-ben „Evangéliumi etika” címmel.
 
Díjak
A Faludi Ferenc Akadémia által „Az európai (nizzai) emberi jogi charta értékelése” címmel kiírt versenypályázaton második helyezés 2003-ban.
Nyíregyháza Városának kitüntetése a városban végzett munkásságért 2003-ban.
 
Tudományos kapcsolatok
Prof. Dr. Tarjányi Zoltán (Budapest)
Prof. Dr. Klaus Demmer (Róma, Münster)
Prof. Dr. Josef Römelt (Erfurt)
Prof. Dr. Adrian Holderegger (Fribourg)
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.