Ph.D Dr. habil. Bakos Gergely OSB

Beosztás, munkakör:
Beosztás:
tanszékvezető
Munkakör:
főiskolai docens
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján
Telefon:
(06-1) 486-4425
Végzettség
filozófus (PhD, Katholieke Universiteit Leuven, 2003)
 
Jelenlegi munkahely
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 
Eddigi oktatói tevékenység
2002-től: filozófia tanár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
2002-2007: óraadó tanár a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
2002-2007: filozófia tanár a Sapientia Főiskola Pannonhalmi Szent Gellért Kollégiumában

Szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás
  1. 1.     Master Eckhart as an Exegete. "Esse est Deus" - Eckhart's Exegesis of the Divine Name In: Pierre Bühler, Fabiny Tibor (szerk.), Interpretation of Texts, Sacred and Secular. 431 p. Zürich; Budapest: Pano Verlag – Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999. pp. 268-277. Magyar változat: „Esse est Deus": Az Istennév exegézise Eckhart Mester Exodus kommentárjában Studia Biblica Athanasiana 3: pp. 61-73. (2000), Institutum Sancto Athanasio Nominatum, Nyíregyháza, 2000.
  2. 2.     The Mirror, the Painter and Infinity. Images and Concepts in the manuductive strategy of De visione Dei In: Inigo Bocken, Harald Schwaetzer (szerk.), Spiegel und Porträt: Zur Bedeutung zweier zentraler Bilder im Denken des Nicolas Cusanus. Maastricht: Shaker, 2005. pp. 231-246.
  3. 3.     Recovering Nicholas's Early Ontology: A reading of the ‘De concordantia catholica' In: Jean-Michel Counet, Stéphanie Mercier (eds.) (szerk.) Nicolas de Cues: Les méthodes d'une pensée. Louvain-la-Neuve: Institut d' Études Médiévales de Université Catholique de Louvain, 2005. pp. 155-173.
  4. 4.     The „doctor angelicus” on Islam: Reading Thomas Aquinas's De Rationibus Fidei, In: Péter Losonczi, Géza Xeravits (szerk.), Reflecting Diversity: historical and thematical perspectives in the Jewish and Christian tradition. Wien: LIT Verlag, 2007. pp. 63-86. (Schnittpunkte – Intersections; 1.) 
  5. 5.     On Faith, Rationality, and the Other in the Late Middle Ages: A Study of Nicholas of Cusa’s Manuductive Approach to Islam Eugene: Wipf and Stock, Eugene OR, 2010. 337 p. (Princeton theological monograph series; 141.) 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
2005 szeptemberétől 2010 decemberéig: a Békés Gellért Ökumenikus Intézet munkatársa, 2006 januárjától: a Békés Gellért Alapítvány kuratóriumának elnöke
2008-tól: a Sapientiana folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2009-től: Nagypál Szabolccsal és Sárkány Péterrer az Embertárs folyóirat VII/2-es számának társszerkesztése
2010-től: Bányai Ferenccel és Nagypál Szabolccsal a Tapasztalat és megértés: vallás, jog, bölcselet kötet társszerkesztése (L'Harmattan, Bp.)
2021-től: a Keresztény Filozófia Kutatócsoport tagja
 
Konferenciák szervezése
2005. április 28: „Megtört közösség? Fejezetek a kereszténység és a zsidóság kapcsolatának történetéből a kezdetektől a középkorig” a Békés Gellért Ökumenikus Intézet és a Goldziher Ignác Intézet konferenciája
2006. október 12: „Workshop on George Arthur Lindbeck”, szimpózium a Békés Gellért Ökumenikus Intézet, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Goldziher Ignác Intézet szervezésében – angol nyelven
2007. december 17-18: „A vallásközi párbeszéd esélyei és föltételei” A Goldziher Intézet és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet közös tudományos ülése
2008. október 16-17. „Lelkivezetés és lelkigondozás
ˮ a Békés Gellért Intézet és a Goldziher Intézet közös tudományos ülése
2009. október: Tapasztalat és megértés: vallás, jog, bölcselet,az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet közös konferenciája
2010. március 26: Sapientia: teória és praxis között avagy a filozófia gyakorlati arcáról, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófiai Tanszékének konferenciája
2010. november 19: „Korunk iránytűje. A Caritas in veritate kezdetű enciklika jelentősége
ˮ a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének konferenciája

Szemináriumok
2005/2006. I-II. félév: Vallástudományi és ökumenikus teológiai szeminárium közösen a Goldziher Intézettel (téma: Lindbeck George Arthur: „A dogma természete”, Bp., 1998; Braaten, valamint Carl E. − Jenson Robert W. (szerk.): „Egy testben a kereszt által”, Bp. 2005.
2006/2007. I. félév: „A tudattalan Isten”, Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori Iskolája a Békés Gellért Ökumenikus Intézettel és a Goldziher Intézet közös doktori szemináriuma.

Részvétel külföldi tudományos rendezvényeken
2004. május 6.-8.: Deventer, Hollandia „Spiegel und Porträt. Zur Bedeutung zweier zentraler Bilder im Denken des Nicolaus Cusanus”, die 2. Internationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen
2005. szeptember 14-25.: Antwerpen, Belgium: UCSIA Summer Seminar 2005 - Faith-based Radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive Activism and Destructive Fanaticism
2008. július 16-17.: Leuven, Belgium, IPRA conference, Buliding Sustainable Futures

Részvétel hazai tudományos rendezvényeken
2005. június. 25.: „A nyelv és a kommunikáció kérdései napjainkban Aquinói Szent Tamás nyomán” –„ In the Footsteps of Saint Thomas Aquinas: Issues of Language and Communicacion Today”  A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája
2010. március 6.: The Summa contra Gentiles and Interreligious Dialogue,, A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája
2010. október 19.: Örökség és küldetés: Bencések Magyarországon, A Magyar Bencés Kongregáció, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a PPKE Bölcsészettudományi Karának közös konferenciája
2010. december 2.: Filozófiai istentan, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének konferenciája
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.