Ph.D Varga Imre Kapisztrán OFM

Beosztás, munkakör:
Beosztás:
szakfelelős (pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
Munkakör:
főiskolai tanár
Az oktató elérhetőségei:
Telefon:
(06-1) 486-4426
Végzettség
1979-1987: teológus MA (Ferences Hittudományi Főiskola)
1982-1987: történelem-latin szakos középiskolai tanár MA (ELTE BTK)
1996-2005: Phd (ELTE BTK, Középkori és koraújkori történelmi doktori iskola)
2005-2008: lelkigondozó (szakirányú továbbképzés) (SOTE Mentálhigiéné Intézet)
2008-2014: pszichodráma vezető (Magyar Pszichodráma Szövetség)
 
Tudományos fokozat
2005: PhD – történelem – ELTE BTK
 
Nyelvismeret
latin, olasz – középfok
 
Szakmai pályafutás
1986-1997: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium Esztergom: középiskolai tanár, kollégiumi nevelő, kollégiumvezető
1986-2000: Ferences Hittudományi Főiskola: megbízott előadó
1997-2000: Ferences Hittudományi Főiskola: főtitkár, a rendi növendékek elöljárója
2000-től: SSZHF
2000-2009: SOTE Mentálhigiéné Intézet lelkigondozói képzés szakalapítójaként külső oktató
2003-2014: Ferences Rendtartomány: rendi megbízatásként novícius magiszter
2014-től: Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár rendi felelőse
2016: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
 
Tanulmányutak
2001: Róma: Antonianum (anyaggyűjtés a Phd dolgozathoz)
2003: Róma: Antonianum: „Verbum Domini” emlékkonferencia Kajetán Esser emlékezetére
2005: Puglia (Olaszország) Középkori apúliai (pugliai) ferences kolostorok történelmének és forrásainak tanulmányozása
2009: Living the Franciscan Rules, Franciscan History Conferece 2009, 11th-12th, September: Canterbury – előadóként

Főbb kutatási témák
Középkori (magyar és egyetemes) ferences rendtörténet és irodalomtörténet, ferences lelkiség,
„Ferences források” magyarra fordítása, szerzetesi nevelés és képzés, spiritualitás, lelkigondozás
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.