Tőzsér Endre SchP

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
tudományos munkatárs
Az oktató elérhetőségei:
Telefon:
(06 1) 486-4461

Végzettsége
Teológus (dogmatikai licenciátus), Pápai Gergely Egyetem, Róma, 1998.
Jelenleg PH-hallgató a PPKE HTK-n.
Eddigi oktatói tevékenysége
1996-1998: Rómában a piarista nővérek általános iskolájának hitoktatója;
1998-2005: a budapesti, ill. a szegedi piarista gimnázium hittanára;
2000-2009: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára (teológiai propedeutika, fundamentális teológia, dogmatika-szemináriumok, olasz szakszövegolvasás)
Szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • 1. In memoria di P. György Sántha nel 25 anniversario della sua morte (1917-1975), Archivum Scholarum Piarum24 [Nr. 48] (2000) 3-17.
  • 2. A halál - találkozás Krisztussal, Vigilia 67 (2002/4) 255-264.
  • 3. Gravissimum educationis. Nyilatkozat a keresztény nevelésről (1965), in A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, szerk. Kránitz Mihály, Szent István Társulat, Budapest, 2002, 241-285.
  • 4. „Mária, leánya ten Fiadnak" Teológiai megjegyzések Mária alakjáról Fabrizio Costa filmje kapcsán, in Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára, szerk. Bazsányi Sándor et al., Magyar Piarista Rendtartomány - Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - Új Ember Kiadó, Budapest, 2002, 635-650.
  • 5. Kinek az álmát valósítom meg? Delegálás és önmegvalósítás, in Önmegvalósítás keresztény szemmel, szerk. Tőzsér Endre, Új Ember, Budapest, 2006, 139-167. (Pszichológusok és teológusok 9.) (Társszerzők: Kézdy Anikó, Somogyiné Petik Krisztina)
Főbb kutatási területei
krisztológia
teológiai lexikográfia
a megszentelt élet teológiája
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
Sapientiana folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.