Ph.D Tomka Ferenc

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
professor emeritus
Az oktató elérhetőségei:
Telefon:
(06 1) 486-4461

 
Végzettség
2004: egyetemi tanár - Magyar Köztársaság Elnöke
1976: egyetemi magántanár - Budapesti Hittudományi Akadémia, Budapest
1975: szociológia doktorátus - Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma  Aq. In Urben Roma
1967: teológiai doktorátus - Budapesti Hittudományi Akadémia, Budapest

Munkahely
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Nyelvtudás
olasz, német, francia, latin – középfok

Szakmai életben való részvétel
Több száz jelent meg (1969 óta néhány év kivételével minden évben) magyarul elsősorban a Vigilia, Teológia, Szolgálat, Távlatok c. katolikus folyóiratokban. Több jelent meg olaszul és németül: A Diakonia/Seelsorger c. Bécs/München/Kölnben megjelenő Herder kiadású folyóiratban, Das Prisma (Beiträge für Pastoral und Theologie),
Münchenben és Zürichben megjelenő német nyelvű folyóiratban; a Gen’S c., és a Nuova Umanità c. Rómában megjelenő olasz folyóiratokban.
Munkatársa, lektora több szakkönyvnek, teológiai-főiskolai vagy. egyetemi jegyzetnek.
Olaszból több kötet fordítása, amelyek az Ecclesia, az Új Város, illetve a Márton Áron kiadóknál jelentek meg. Legjelentősebb: Chiara Lubich: Legyenek mindnyájan egy. Ecclesia, 1986, és Chiara Lubich könyvei. Új Város kiadó.
Több kötet fordításának lektorálása németből és olaszból, amelyek az Új Város kiadónál, illetve a Lelkipásztori Intézet kiadóinál jelentek meg.
Előadások számos országos és nemzetközi konferencián, valamint a Kossuth Rádióban, Televízióban, Mária Rádióban.

Fontosabb önálló kötetek: 
Gyakorlati Teológia (Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek) - Budapest 1980.
A keresztény hit legfőbb kérdései. Budapest 1980. (Sz. Gellért Kiadó), 5. kiadás
Az evangelizáció (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek sorozatban) - Budapest, 1982 és 2002 között kb. 3 évenkénti utánnyomással.
Nagykorúság Krisztusban (Római Katolikus Hittankönyvek VII. kötete), Budapest, 2001. Szent István Társulat, 6. kiadás
Szlovák fordítása megjelent "DOZRIEVANIE V KRISTOVI" címen, "Katechizmus pre stredné školy" (Katekizmus középiskolák részére) alcímmel, 1992-ben, a kiadó nincs feltüntetve, a nyomda INFOZENIT s.r.o. Košice (Kassa).
Intézmény és karizma az egyházban (Egyház-szociológia) – Budapest, 1998. Márton Áron Kiadó 3. kiadás, 4. kiadás Szent István Társulat, 2015.
Az Egyház bűnei? Bp. 2001. SZIT 2. kiadás
Istenkeresés a magyar irodalomban. – Budapest. 2006, Szent István Társulat. A 3. átdolgozott kiadás utolsó utánnyomása 2015-ben
„Halálra szántak, mégis élünk” (Egyházüldözés 1945-1990, és az ügynökkérdés), Budapest, SZIT. 2005. 500 oldal. 4. javított kiadás 2015
A Szentföldön – Jézus lába-nyomán - Mit igazolnak az ásatások? Dvd és füzet melléklet. Kiadja Szent Jeromos katolikus Bibliatársulat. Budapest. 2008. - 5. utánnyomás 2016.
Találkozás a kereszténységgel (Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek) – Budapest. 2006. Szent István Társulat. 9. javított vagy átdolgozott kiadása.
A kötet román fordítása megjelent Temesváron 1999-ben  első kiadás, 2005-ben második javított kiadás a Temesvári Római Katolikus Püspökség gondozásában: "Intalnire cu crestinismul" címen.
Biztos út (Szerelemről, szexualitásról értelmesen) Bp. SZIT 2012 (Román fordításban is), 4. átdolgozott, bővített kiadása 2013
Lelkipásztori szentségtan (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) - Bp. 2002. SZIT 3. átdolgozott kiadás
„Szentségi lelkipásztorkodás – és új evangelizáció”. (A Hittudományi Főiskolai Jegyzetek sorozatban. A lelkipásztori szentségtan c. kötet teljesen átdolgozott 4. kiadása) Budapest, SZIT. 2006.
Román fordításban: Pasotratia sacramentala si nuova evanghelizare – Temesvári Püspökség kiadása, 2008.
Új Evangelizáció (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón). Bp. 2002. SZIT. 2. kiadás
Lelkipásztori teológia - és új evangelizáció. (A Hittudományi Főiskolai jegyzetek sorozat. Az Új Evangelizáció c. kötet teljesen átdolgozott, bővített 3. kiadása). Bp. SZIT. 2006. - átdolgozott, javított kiadása 2015.
Várjátok a Szentlelket – Hittankönyv bérmálkozók számára, Bp. SZIT. 2016
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.