Ph.D Bagyinszki Ágoston OFM

Beosztás, munkakör:
Beosztás:
mb. tanszékvezető
Munkakör:
adjunktus
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
szerda: 15:45 - 16:45
Telefon:
(06-1) 486-4426
 
Tudományos fokozat
S.T.D., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2019.
 
Tanulmányok
A.B.D. – The Catholic University of America, Washington DC, projekt: "Sensus fidei fidelium in Orthodox-Catholic Relations Since Vatican II.", 2012.
S.T.L. – Pontificia Università Gregoriana, Róma, 2001.
Teológus egyetemi diploma – Szegedi Hittudományi Főiskola, 1993-1998.
Ferences képzés, 1991-1993.
Fizikus, Fizika- és Matematika tanár – ELTE TTK, 1988-1991 (megszakítva).
 
Eddigi oktatói tevékenysége
2001-től fundamentális teológiát tanít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.
2000-ben meghívott társelőadó az ELTE-n az „Apóriák: teológia és természettudomány  párbeszédben” témájú speciálelőadás keretében.
 
Oktatott tantárgyai
Teológiai ismeretelmélet – Kinyilatkoztatás és hit; Fundamentális teológia a vallásról - a vallási pluralitás keresztény reflexiója; (Fundamentális teológia az Egyházról; Fundamentális teológiai krisztológia). Szemináriumok: Eucharisztia és katolikus identitás; ; A keresztény identitás logikája a teológiai források tükrében; Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben (ELTÉ-vel közösen); Vallástudományi alapismeretek - James Livingston nyomán tárgyalva; Teológia – kommunikáció – hitvédelem; A játék mint a teremtett világ szimbóluma.
 
Nyelvismeret
Angol, olasz felsőfok
Német, francia szakmai képesítő vizsga (CUA)
 
A szakmai érdeklődés irányai és fontosabb kapcsolódó publikációk
(1) Teológiai ismeretelmélet
B.Á.: "Utószó a ressourcement jegyében: Mit mond a hagyomány saját magáról?", in Yves M-J. Congar: Az Egyház élő hagyománya: Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról.  L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2015.
Dei Verbum és a Hagyomány teológiája. Vigilia 77 (2012/9) 660-669.
A teológiai ismeretelmélet mai útjai. Sapientiana 4 (2011/1) 30-43.
A XV. Orientale Lumen konferencia katolikus szemmel (2011., júl. 20., Vatikáni Rádió, online)
Öt út az egyház egyetlen misztériumához. Credo 10 (2004/1-2).
(2) Egy modernitás-elmélet körvonalai (valamint a teológia és a  természettudomány párbeszéde)
Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról. Sapientiana 3 (2010/2) 45-56.
Charles Taylor a szekularitás és a hit kölcsönhatásáról. (2010., okt. 15., KuK online folyóirat).
Az üdvtörténet -- a végjáték felől nézve.MANRÉZA Symposium, Budapest, 2005.
A teremtés mint műalkotás. MALEZI Symposium, Budapest, 2003.
(3) Fundamentális teológia és hitvédelem (kitekintéssel a zsinat utáni katolikus apologetikai megújulás nehézségeire és eredményeire)
Új apologetika mint az új evangelizáció programjának egyik dimenziója (2011., aug. 16., Vatikáni Rádió, online)
(4) A játék mint a teremtett világ szimbóluma (a játék vallásfilozófiája)
B.Á. - Elekes Szende: Komolyság és játék dialektikája a lelki életben, in Kék Emerencia – Szatmári Györgyi – Tóth Beáta (szerk.): Kövek Isten házához. Ünnepi kötet Várnai Jakab OFM 60. születésnapjára, Sapientia Főiskola, Budapest, 2018, 31–46. 
B.Á.: A húsvéti gyertya fényjátéka, Praeconia 11 (2016/2) 32–41.
B.Á.: "Előszó", in Hugo Rahner: A játszó ember. Kairosz, Budapest, 2013.
Il gioco come simbolo del mondo creato (licenciadolgozat). 
PUG, Róma 2000.
 
Társszerzői köreműködés jegyzetekben
B.Á. – Várnai Jakab: A kereszténység mint vallás (Sapientia jegyzet, 2010).
Várnai Jakab – B.Á.: Kinyilatkoztatás és hit (Sapientia jegyzet, 2011).
Várnai Jakab – B.Á.: Alapvető egyháztan (Sapientia jegyzet, 2009).
 
Saját könyv
Bagyinszki Ágoston - Mészáros Lukács (szerk.): Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben.  L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2018.
Az Isten, az ember és a játék (monográfia). Agapé, Budapest, 1998.
 
Szerkesztett könyvek
Bagyinszki Ágoston (szerk.): A "Természet könyve" mint a "Szentírás könyvének" analógiája - konferenciakötet, L’Harmattan − Sapientia SzHF, Budapest, 2019.
Bagyinszki Ágoston - Mészáros Lukács (szerk.): Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben.  L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2018.
Bagyinszki Ágoston (szerk.): A hitvallástól a teológiai megalapozásig: szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához, L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2014.
Yves M-J. Congar: Az Egyház élő hagyománya: Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról.  L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2015.
Paul McPartlan: Az üdvösség szentsége: bevezetés az eucharisztikus egyháztanba, L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2015.
Richard Gaillardetz: A katolikus teológia megalapozása: Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe. L’Harmattan/Sapientia, Budapest, 2011.


Szerkesztett folyóiratok

http://acta-pinteriana.hu

Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.