Ph.D Révay Edit

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
óraadó oktató
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
előzetes megbeszélés szerint
Telefon:
(06 1) 486-4429
 
Végzettség
konduktor-tanár, Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest, 1989, szociológus, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1993, Pázmány Péter Hittudományi Akadémia levelező tagozata, Budapest, 1993

Tudományos fokozat
Szociológia PhD, ELTE-BKE, Budapest, 2003.

Jelenlegi munkahely
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
KSH- Népességtudományi Kutatóintézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Előző munkahelyek
1988-1991: Pető Intézet, konduktor-tanár
1991-2005: OLI Vallásszociológiai Központ, tudományos munkatárs.
1995-1996: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, szociológia tárgy oktatója
2003-2004: ELTE Társadalomtudományi Kar Deviancia Szakirányon szerzetesség szociológiája, oktató.
2004- Sapientia-Sophia Hittudományi Főiskolán oktató, főiskolai adjunktus, majd docens
2005-2007: Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tudományos segédmunkatárs, kutató, oktató

Fontosabb publikációk
Szerzetesrendek a rendszerváltó Magyarországon, Budapest-Csíkszereda, 2003
Közvélemény és helyi konfliktusok a hazai felekezeti oktatásügy utóbbi másfél évtizedében In: Educatio 2005/4.
Révay Edit-Tomka Miklós szerk: Eastern European Religion 
Pázmány Társadalomtudomány 5. Budapest - Piliscsaba 2006.
Hegedűs Rita-Révay Edit szerk: Úton... Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére 
Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék Szeged, 2007.
Révay Edit-Tomka Miklós szerk: Church and religious life in post-communist societes
Pázmány Társadalomtudomány 7. Budapest - Piliscsaba 2007.
Néhány gondolat a papság létszámának változásáról, a lelkipásztori munkatársak plébániai életben betöltött szerepéről 
In: Hegedűs Rita-Révay Edit szerk: Úton... Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, Szeged, 2007. pp. 311-327
 
 Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
Rendszeres részvétel külföldi és belföldi szociológiai szakmai fórumokon: ISORECEA (Nemzetközi Vallásszociológiai Társaság), MSZT (Magyar Szociológiai Társaság) Vallásszociológiai, Családszociológiai, oktatásszociológiai konferenciái.
Semmelweis Egyetem Tanatológiai Munkacsoport tagja

 

Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.