Ph.D Dr. habil. Perendy László SchP

Beosztás, munkakör:
Beosztás:
tanszékvezető
Munkakör:
egyetemi tanár
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
hétfő 10:00-11:00
Telefon:
(06 1) 486-4461
Végzettség
teológus (Sacrae Theologiae Doctor, PhD, Katholieke Universiteit, Leuven, 2000),
természettudományi doktor (ELTE TTK, Budapest, 1985),
biológia - kémia - angol szakos középiskolai tanár (ELTE, 1981; 1982)
 
Jelenlegi munkahely
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara
 
Eddigi oktatói tevékenység
2004- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Ókeresztény Történeti Tanszék vezetője
2000- a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a patrológia tanára
1992-2000 a Kalazantínum Piarista Hittudományi Főiskolán a patrológia tanára
1981-2006 tanár a piarista rend kecskeméti, budapesti és nagykanizsai intézményeiben
 
Szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás
“Eleemosyna a morte liberat et ipsa purgat peccata.”Quoting deuterocanonical books in St. Cyprian’sDe opere et eleemosynis, in AA. VV., Povertà e ricchezza nel Cristianesimo antico (I-V sec.). XLII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Studia Ephemeridis Augustinianum, 145), Roma 2016, 189–198.
A Brief History of Arianism, in Endre Tóth - Tivadar Vida - Imre Takács (eds), Saint Martin and Pannonia. Christianity on the frontiers of the Roman world. Exhibition Catalogue, Pannonhalma - Szombathely 2016, 60-67.
Divine Impetus. John Philoponus on the creation of the world, in La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisiXLI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2013, Roma 2014, 625-632.
The Threads of Tradition: The Parallelisms betweenAd DiognetumandAd Autolycum, in Studia PatristicaPapers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, Leuven - Paris - Walpole, MA 2013, LXV, 197–207.
Antiokhiai katekézis a II. század végén (Litteratura Patristica 4), Budapest 2012 (623 oldal).
 
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
A Magyar Patrisztikai Társaság alapító és elnökségi tagja; előadóként rendszeres részvétel külföldi és hazai patrológiai és teológiai konferenciákon; kutatómunka és előadások
Az Európai Katolikus Teológiai Társaság (ESCT) kuratóriumi tagja
2004 óta a Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique (F. I. S. E. C.) pedagógia és pasztorális bizottságának elnöke
 
Elismerések
2016: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.