Szabó Miklós Xavér OFM

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
adjunktus
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
Megbeszélés e-mailben előre egyeztetett időpont alapján
Telefon:
(06-1) 486-4441
Tanulmányok
2007-2011: Studium Biblicum Franciscanum – The Pontifical Faculty of Biblical Sciences and Archaeology, Jeruzsálem (szaklicenciátus: biblikus tudományok és régészet)
 
Oktatói tevékenység
2011-től: Sapienta Szerzetesi Hittudományi Főiskola (tanársegéd)
2013-2017: KGRE-BTK Szabadbölcsész (BA) - Vallástudomány (MA) (óraadó oktató)
 
Oktatott tárgyak (nappali és esti/levelezős tagozaton egyaránt)
Előadások: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. (evangéliumi hagyomány, Apostolok cselekedetei), Bevezetés az Ószövetség irodalmába I. (Tóra és a történeti könyvek), Biblikus teológia, Ószövetségi exegézis II. (válogatott szakaszok a Zsoltárok könyvéből).
Szemináriumok: A hellenisztikus és a római kori zsidóság messiási elgondolásai, Márk evangéliuma, Jézus példázatai, Görög szövegolvasás (Mk), Az apokrif akták, A fogság előtti Izrael nyomai.
 
Szerkesztői munka
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszéki Kiadványainak társszerkesztője (2009)
A Studia Biblica Athanasiana szerkesztőbizottsági tagja (2011) társszerkesztője (2012)
A Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet „E-szerzetes” digitális folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja (2013)
Az Acta Pintériana szerkesztőbizottsági tagja (2018)
 
Letölthető tanulmányok:
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.