Szabó Mária SSS

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
nyelvtanár
Az oktató elérhetőségei:
Telefon:
(06-1) 486-4441
Tanulmányok
1972–1977: Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, Bölcsészettudományi Kar, történelem-latin-görög szak
1981–1990: Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia, rendkívüli hallgató
 
Szakképzettség
1977: Történelem-latin szakos középiskolai tanár és görög filológus
 
Munkahelyek, eddigi oktatói tevékenység
1977–1992: ELTE Ókortudományi Tanszéki Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs.
1992–2012: Szegedi Hittudományi Főiskola, 2009-től Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Biblikus tanszék, főiskolai adjunktus, 2010-től főiskolai docens.
 
Oktatott tárgyak:
Bibliai héber nyelv
Bibliai görög nyelv
Ószövetségi szövegolvasás
Újszövetségi szövegolvasás
Héber alapismeretek
Görög alapismeretek
Arám nyelv
Latin nyelv
A Zsoltárok exegézise
Szeminárium: A bibliafordítás kérdései
Szeminárium: Zsoltármagyarázatok és zsoltárfordítások
 
2013-tól: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bibliatudomány tanszék
 
Tudományos életben való részvétel
Ókortudományi Társaság 1997-1992
Szent Jeromos Bibliatársulat, alapító és rendes tag 1990-től
 
Publikáció
SZÓTÁRSZERKESZTÉS, SZÓCIKKEK:
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae – A Magyarországi Középkori Latinság Szótára I-V. Akadémiai Kiadó, Budapest 1987–1999.
 
TANKÖNYVEK, JEGYZETEK:
Tarjányi Béla – Szabó Mária: Az Újszövetség görög nyelve (M. Zerwick Graecitas Biblica c. műve alapján). A Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia Jegyzetosztálya, Budapest 1988.
Tarjányi Béla – Szabó Mária: Görög-héber szószedet. A Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia Jegyzetosztálya, Budapest 1988.
Tarjányi Béla – Szabó Mária: Rövid héber nyelvtan. A Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia Jegyzetosztálya, Budapest 1988.
Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe. JATEPress, Szeged 1994.; 2. kiadás: Gerhardus Kiadó, Szeged 2010.
Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe. Agapé, Szeged 1997. Új, átdolgozott kiadás: Szent István Társulat, Budapest, 2014
Szabó Mária: Bevezetés az arám nyelvbe. Szeged 1998 (Kézirat).
Szabó Mária: Válogatott fejezetek az Ószövetségből. Fordítás, szószedet és nyelvi magyarázat. Szeged 1998 (Kézirat).
Szabó Mária: Válogatott fejezetek az Újszövetségből. Fordítás, szószedet és nyelvi magyarázat. Szeged 1998 (Kézirat).
 
FORDÍTÁS:
Izajás könyve, Jeremiás könyve, Jeremiás siralmai. In: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997.

KÖNYV:
Szabó Mária: A Zsoltárok kincsei. Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai jegyzetekkel. Szent István Társulat, Budapest 2013.
Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.