Magunkról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola három szerzetesrend: a bencés, a ferences és a piarista rend nagy múltú teológiai főiskoláinak egyesítésével jött létre. Az egyesített intézmény az 1999. évi LII. törvénnyel nyert állami elismerést, és 2000. január 1-jén kezdte meg működését. 2001-ben a főiskola a római Szent Anzelm Egyetem affiliált intézményévé vált.
A főiskola oktatói munkájában a fent nevezett három renden kívül további szerzetesrendek tagjai, paptanárok és világi munkatársak vesznek részt.
 
A főiskola képzési céljai
A főiskola
  • teológiai képzésével felkészíti a férfi szerzetesnövendékeket a papságra, illetve biztosítja a szerzetes nővérek és testvérek teológiai-kateketikai-lelkipásztori képzését jövendő tevékenységükhöz;
  • olyan elkötelezett világiakat képez, akik iskolákban, plébániákon, gyermekvédelmi intézményekben, gazdasági élet szereplőiként az egyház és a társadalom szolgálatára vállalkoznak.
A főiskola képzési sajátosságai
  • A főiskola képzéseinek sajátos lelkiséget kölcsönöz, hogy az oktatók nagy része szerzetes. A hallgatók így nem csupán teológiai-tudományos ismeretekre tehetnek szert, hanem részesülhetnek a szerzetesség évezredes hagyományain alapuló „szerzetesi képzésben” is.
  • A főiskolát fenntartó rendek nagy múltú tanítórendek, ezért a teológiai képzés mellett kiemelt szerepet kap a keresztény pedagógia. A Neveléstudományi Intézet szakmai-kutató tevékenységével és a Családteológiai Intézet önálló szakmai programjával és tanfolyamaival a főiskola e területen végzett munkáját segíti elő.
  • A főiskola létrehozásakor az alapítók önálló tanárképző intézet (Neveléstudományi Intézet) létrehozásáról döntöttek, ezzel elkötelezték magukat annak fontossága mellett, hogy a hitoktatást is tanári szakképesítést szerzett pedagógusok végezzék. A főiskola ezzel egyben megteremtette annak a lehetőségét, hogy más tanárszakok oktatását is végezze. Az ELTE-vel együttműködésben a tanárképzés széles palettáját kínálja: a hittanár-nevelő tanár szak mellé az erkölcstan- és etikatanár szak valamint az ELTE valamennyi tanári szakja választható.
  • A pedagógusok számára továbbképzési lehetőségeket is kínálunk erkölcstan- és etikatanári, gyermekvédelmi és mentortanári területeken.  
  • A főiskola képzései gyakorlatorientáltak. Ezt az intézmény nagy óraszámban beépített tantermi gyakorlati órákkal és a különálló szakmai gyakorlatok gondos megszervezésével kívánja biztosítani. A főiskola a képzési céljainak megfelelő gyakorlati helyek (iskolák, plébániák, gyermekvédelmi és egyéb intézmények) biztosítása érdekében országos szinten is kapcsolatokat ápol és tart fenn. (2010-ben a Főiskola hat katolikus középiskolával kötött együttműködési megállapodást, hogy a leendő tanárok elméleti és gyakorlati képzése terén szoros és tartós szakmai kapcsolat jöjjön létre.)
A főiskola intézményi sajátosságai
  • Az intézmény hallgatói létszáma megközelítőleg 300 fő. Ez családias légkört tesz lehetővé az emberi kapcsolatok minden szintjén, hozzájárulva a főiskola sajátos, vonzó szellemiségéhez.
  • A főiskola a belváros szívében, az Erzsébet-híd lábánál található. Az európai színvonalon felújított és korszerűen berendezett épületben könyvtár, számítógépterem, kápolna és étterem segíti a hallgatók, az oktatók és a dolgozók munkáját. A kápolnában lehetőség van a napi elcsendesedésre, elmélyülésre.
Képzéseink történetéről
A főiskola indulásától fogva dinamikusan fejlődik, alkalmazkodva a kor igényeihez és lehetőségeihez. Az intézmény folyamatosan bővíti képzési kínálatát, és igyekszik tágítani azoknak a körét, akik számára hasznos és értékes lehet az itt megszerzett diploma.
 
A főiskola valamennyi képzése államilag elismert.
 
Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan bővült a főiskola képzési kínálata az évek során.
 
 

Az indítás éve

A képzés megnevezése

2000

Teológus szak

2001

Hittanár-nevelő szak (főiskolai képzés)

2001

Lelkipásztori munkatárs szak (főiskolai képzés)

2001

Egészséges életmódra és családi életre nevelés tanfolyamok

2003

Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak

2004

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

2005

Teológia (osztatlan mesterképzés)

2005

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA képzés)

2007

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés (tanári MA képzés)

2008

Család- és gyermekvédő tanár mesterképzés (tanári MA képzés)

2009

Etikatanár mesterképzés (tanári MA képzés)

2009

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA képzés)
Szakirány: pasztorális tanácsadó

2010

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzési szak

2011

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

2012

Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” tantárgy 5-8. évfolyamokon történő oktatására 60 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam

2012

Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására 30 órás tanfolyam pedagógus-továbbképző tanfolyam

2013

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés

2014 Egységes osztatlan tanári mesterképzés
   hittanár-nevelő tanár – erkölcstan- és etikatanár
   hittanár-nevelő tanár – közismereti tanárszakok (ELTE)
2015

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA képzés)
Új szakirány (specializáció): pasztorális szervezetfejlesztés

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.