Küldetésnyilatkozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye, melynek szándéka, hogy a magyarországi szerzetesség teológiai képzési központja legyen. A Főiskola legfőbb célja, hogy

  • a katolikus hit és erkölcs alapján,
  • az egyházi és az állami szabályok betartása mellett,
  • az oktatásban részt vevő szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva
magas színvonalú teológiai képzést nyújtson, illetve teret adjon a szerzetesi teológia kutatásának is.
 
A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven. A főiskola fenntartásában társult tagként együttműködik a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, valamint az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja. Az együttműködéssel formálisan is erősödött a főiskolának az a szándéka, hogy minél szélesebb szerzetesi bázisra támaszkodjék.
 
Az intézmény teológiai képzésével férfi szerzetesnövendékeket készít fel a papságra, illetve biztosítja a szerzetesnővérek és testvérek teológiai, kateketikai és lelkipásztori kisegítői képzését, de emellett elkötelezett az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is.
 
A Főiskola széleskörű együttműködésre törekszik más intézményekkel és törekszik tevékenysége szüntelen fejlesztésére.

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.