Bibliatudomány Tanszék / Studia Biblica Athanasiana sorozat

Kötetek:

17. | Studia Biblica Athanasiana | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A Tóra körül

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A Tóra. - Studia Biblica Athanasiana 17. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2016. 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Az utóbbi 20 év biblikus kutatásai a Héber Biblia/keresztény Ószövetség első öt könyvét, a Tórát is érintették: teljesen visszaszorult a szájhagyomány hangsúlyos szerepe, megnövekedett az érdeklődés a Tóra összeállításához vezető szerkesztői munkálatok és a folyamat mögötti történelmi háttér iránt, illetve a tudósok új modellek segítségével keresnek magyarázatot arra, hogy a különféle, ellentmondó hagyományoknak egy egységes elbeszélésbe történő egyesítése és azok kidolgozása hogyan és miként is történt a perzsa időszakban.
Studia Biblica Athanasiana legújabb száma a kutatás vezető alakjainak utóbbi néhány évben megjelent legkiválóbb tanulmányaiból válogat. Az olvasók találhatnak benne nemcsak irodalomkritikai tanulmányokat, hanem olyan interdiszciplináris megközelítéseket is, amelyek a régészeti alapú történeti elemzéssel együtt felhasználják a redakciókritika meglátásait, ami a bibliatudományban hiánypótló korrekció és a legígéretesebb irányok egyike a Tóra tanulmányozása területén.
 
TARTALOM
Alexander Fantalkin – Oren Tal, A Pentateuchus kanonizációja: mikor és miért?
Thomas Römer, Egymásnak ellentmondó identitásmodellek és a Tóra közzététele a perzsa időszakban
Eckart Otto, A Deuteronomium és a Számok könyve egyetlen Tórában – Új horizontok a Pentateuchus értelmezésében
Shimon Gesundheit, Deuteronomium naptára
Christophe Nihan, A Tóra Samaria és Júda között: Sikem és Gerizim a Deuteronomiumban és Józsue könyvében
Reinhard Gregor Kratz, Pentateuchus a legújabb kutatásban: konszenzus és vita
Könyvismertetések
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1700 Ft
ELFOGYOTT
 

16. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Montázs

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Montázs. - Studia Biblica Athanasiana 16. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2015. 
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
TARTALOM
Thorday Attila
Ananiás es Szafíra bűnhődése (ApCsel 5,1–11) – A tulajdonhoz való jog az ősegyházban
Verebics Éva Petra
Szövegvariancia es értelmezés: Zsolt 18 ≠ 2Sám 22
Moises Mayordomo
Az okos lányok bárhova eljutnak… – Példázat a tíz szűzről
Michael Graves
A nyilvános szentírásolvasás a korai zsidóságban
Gabriele Boccaccini
Szakadár mozgalomtól a judaizmusig: a mennyei táblák konkurens halakhaként történő megalapozása a Jubileumok könyvében
Pietro Kaswalder OFM
Az ókori zsinagóga születése és jelentősége. Bibliográfiai jegyzet
Pietro Kaswalder OFM
Az ókori zsinagógák alaprajza és funkciói
Könyvismertetések
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:

Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki sorozatok

15. | Studia Biblica Athanasiana | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A bölcsesség szikrái. Luca Mazzinghi tanulmányai

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A bölcsesség szikrái. Luca Mazzinghi tanulmányai – Studia Biblica Athanasiana 15. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2014.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Studia Biblica Athanasiana 15. száma a Bölcsesség könyve különböző témáival foglalkozik. Magyar nyelven először olvashatunk bele egy olyan tanulmánygyűjteménybe, amely a hellenista zsidóság e jeles alkotását bemutatja. A Bölcsesség könyve ugyan nem része a Héber Bibliának (és így a protestáns keresztények kánonjának sem), az utóbbi időben azonban a biblia- és vallástudomány nemzetközi színterén, sőt a zsidó tudományok képviselői között is egyre nagyobb figyelem irányul erre az időszámítás fordulópontja körüli, alexandriai zsidóság körében született műre. A Bölcsesség könyve az inkultúráció példája és kulturális interakciókgyümölcse: az Alexandriában élő zsidóság folyamatos párbeszédet folytatott korával, kora vallási és filozófiai irányzataival. A folyóirat számában szereplő tanulmányok Luca Mazzinghi munkái, aki kiváló érzékkel vezeti be az olvasót a Salamon bölcsességeinek könyve eszmevilágába. 
 
TARTALOM
"A bölcsesség emberszerető lélek" (vö. Bölcs 1,6 és 7,23)
Salamon és a Bölcsesség: a legmeghittebb kapcsolat példája
A kozmosz a Bölcsesség könyvében
Újraértelmezett történelem a Bölcs 11-19-ben
A kényelmetlenséget jelentő igaz elnyomása (Bölcs 2,10-20)
Bálvány születik (Bölcs 14,11-21 és 15,7-13)
"Hirtelen és váratlan félelem kerítette őket hatalmába". A gonoszok félelme a Bölcs 17-ben
"Isten nem alkotta a halált" (Bölcs 1,13). A halál témája a Bölcsesség könyvében
Könyvismertetések

Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft helyett 900 Ft
 
Visszalépés:
Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki sorozatok

14. | Studia Biblica Athanasiana | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Evangéliumi Hagyomány Márk és Lukács iskolájában

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Evangéliumi hagyomány Márk és Lukács iskolájában. Studia Biblica Athanasiana, 14.) Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2013.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
TARTALOM
Craig A. Evans
Márk evangéliumának kezdősora és a priénei naptár felirata: a zsidó evangéliumtól a görög-római evangéliumig
Joel Marcus
A zsidó háború es Mark evangéliumának Sitz im Lebenje
J. Bradley Chance
A templom megátkozása es a függöny kettészakadása Mark evangéliumában
Joseph B. Tyson
A tanítványok vaksága Mark evangéliumában
Morris M. Faierstein
Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?
Francesco Mosetto SDB
Jézus útja Jeruzsálem felé Lukács evangéliumában (Lk 9,51–19,28)
Dennis Hamm SJ
A Tamid-istentisztelet Lukács evangéliumában és az Apostolok cselekedeteiben.
Az istentisztelet teológiájának kultikus háttere Lukacsnál
Kyu Sam Han
Az imádság teológiája Lukács evangéliumában
Lesław Daniel Chrupcała OFM
Jézus imádságos gyakorlata Lukács katekézisében
Brian Schultz
Jézus, mint Arkhelaosz a mínákról szóló példázatban
Könyvismertetések 
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft helyett 900 Ft
 
Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki sorozatok

13. | Studia Biblica Athanasiana | Szavak, képek, költészet – a Biblia világából

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Szavak, képek, költészet – a Biblia világából. Studia Biblica Athanasiana, 13.) Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2012. 
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
TARTALOM
Paolo Sacchi
Bűnbocsánat a zsidóságban. Ámosz prófétától a Kr. utáni második századig
Alviero Niccacci OFM
Énekek éneke és egyiptomi szerelmi énekek
Wayne S. Baxter
A mózesi képanyag Máté evangéliumában
Giovanni Bissoli OFM
A „metron” – mérték szó (Mt 7,2; Lk 6,38; Mk 4,24)
Giovanni Bissoli OFM
Az arámi Biblia. A zsidóság és a kereszténység kölcsönös meghatározása felé
Giovanni Bissoli OFM
Egyszerű szem és gonosz szem (Lk 11,34) a targum fényében
Esther Eshel
Az ördögűző Jézus az epigráfiai források fényében
Massimo Pazzini OFM
Nyelvészeti gondolatok a „béke” főnévről az Ószövetségben
Gabriele Boccaccini
Ember, angyal vagy Isten? A zsidó és keresztény messianizmus gyökerei
Michael B. Shepherd
A targumok, az Újszövetség és a Messiás biblikus teológiája
Kókai Nagy Viktor
Kitartani, de meddig? A 2Thesz 2,1-12 elemzése
Könyvismertetések 
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft  helyett 900 Ft
 
 
Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki sorozatok

12. | Studia Biblica Athanasiana | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Biblikus tanulmányok

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Biblikus Tanulmányok. Studia Biblica Athanasiana, 12.) Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2011. 
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft 
ELFOGYOTT
 
Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki sorozatok
Visszalépés:

Tanszéki sorozatok | Sapientia füzetek | Sapientiana

 

Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.