Sapientiana folyóirat

SAPIENTIANA 2017/1

TANULMÁNYOK
Simon T. László OSB: Hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Adalékok két bibliai enigma értelmezéséhez
Pietro Kaswalder OFM: Szentély a város szélén
Schnider A. Angelika OP: A kultúrák közt hidat építő Bölcsesség
Várnai Jakab OFM: „Mind Jeruzsálemben születtünk.” Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása
Tihanyi Miklós: Az egyházak büntetés-végrehajtásban betöltött szerepének alapvonalai
 
SZERZETESSÉG
Luigi Gioia OSB: Bencés szerzetesség: egy egyházias spiritualitás
 
RECENZIÓK
Bakos Gergely OSB: John Marenbon: Pagans and Philosophers. The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz
Jani Anna: Patsch Ferenc: Hermeneutika. A filozófia jövője és a jövő teológiája I.
Szeiler Zsolt: Bernhard Blankenhorn OP: The Mystery of Union with God. Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas
Pákozdi István: Gregory Collins OSB: Krisztus kinyilvánult misztériuma I. Bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életrõl
Tóth Beáta: Stephen Yates: Between Death and Resurrection. A Critical Response to Recent Catholic Debate Concerning the Intermediate State
Baán Izsák OSB: Lucien Regnault OSB: Mondások Egyiptom pusztaságából
Raciborski Eszter: Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában
Pákozdi István: Gerdenio Sonny Manuel SJ: Élő cölibátus. A papság egészséges útjai
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2016/2

TANULMÁNYOK
Kustár György: Marcel Jousse és Jézus – A mimézis metafizikájának kidolgozására tett kísérlet 
Várnai Jakab OFM: A teológia a társadalomban
Bara Zoltán-József: Az egyház egysége – katolikus és ökumenikus megfontolások
Bakos Gergely OSB: Infinity and New Phenomenology: In Dialogue with László Tengelyi and Nicholas of Cusa
Tóth Gergely: Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan?
 
SZERZETESSÉG
Somorjai Ádám OSB: Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után 
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Lukács László: Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa élete és műve
Tamás Rolandí: René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
Perendy László SchP: Sulpicius Severus: Szent Márton Élete – Levelek – Dialógusok BAÁN IZSÁK OSB
Palladiosz: A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz (Historia Lausiaca)
Szabó Xavér OFM: Franco Piotti: Qohelet. La ricerca del senso della vita
Tóth Beáta: Jérôme Lagouanère: Intériorité et réflexivité dans la pensée de Saint Augustin. Formes et genèse d’une conceptualisation. Jean-Luc Marion: In the Self’s Place. The Approach of Saint Augustine
Steinmacher Kornélia: Hoványi Márton: Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov
Pákozdi István: Roger testvér: Isten csak szeretni tud
Hernádi Mária: Mustó Péter SJ: Remény és kétség között Bogotá utcáin
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

SAPIENTIANA 2016/1

TANULMÁNYOK
Bagyinszki P. Ágoston OFM - Mészáros Lukács: Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája - Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje?
Paul Richard Blum: Válaszok és kérdések - A filozófiai gondolkodás történetiségéről
Hegedűs Anna: Gondolatok Agostino Gemelli akciófogalmáról Franciskanizmus című műve alapján
Carlos María Galli: Az „Isten népe" fogalom visszatérése - Argentin egyháztan és az egyház megújítása
Ifj. Veszprémy László Bernát: „Ne hagyjátok őket elcipelni!” - Zadravecz István és a holokauszt
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Korai monasztikus aggiornamento: Az atyák második regulája
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája
Deák Hedvig OP: Kereszty Rókus - Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
Puskás Attila: Gilles Emery OP: A Szentháromság. Teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba
Tóth Beáta: Patrick J. Fletcher: Resurrection Realism. Ratzinger the Augustinian
Somos Róbert: Heidl György: Lelki alakformálás. Szent Ágoston beavató beszédei
Kék Emerencia: Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába
Török Csaba: Szabó Ferenc: Házasság és család Krisztus fényében
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

SAPIENTIANA 2015/2

TANULMÁNYOK
De Rossi Raja SDB: Milyen az Úr, aki Pásztor? – A 23. (22.) zsoltár egzegetikai válasza
Szoliva Gábriel OFM: „…Viennae excudi fecimus” – Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás
Bakos Gergely OSB: How to Think the Otherness of Medieval Thought? – On Decortian
Hermeneutics
Pákozdi István: A fiatalok szent pápája idején – a fiatalok bíborosa Eduardo Francesco Pironio kardinális
Hámori Antal: A várandós munkavállalók és az igazmondás erénye, a hazugság tilalma
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor SJ: Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására
 
RECENZIÓK
Fehér M. István: Helmuth Vetter Heidegger-kézikönyve (kitekintéssel a Heidegger-kézikönyv irodalomra)
Tomka Ferenc: Lehet valami újat mondani az Eucharisztiáról? (Chiara Lubich új könyve kapcsán)
Szeiler Zsolt: Ian P. Wei: Intellectual Culture in Medieval Paris, Theologians and the University, c. 1100–1330
Somos Róbert: Orígenes: Sobre los principios. Edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez
Bartók Tibor SJ: Paul Oberholzer SJ (szerk.): Diego Laínez (1512–1565) and his Generalate: Jesuit with Jewish Roots, Close Confidant of Ignatius of Loyola, Preeminent Theologian of the Council of Trent
Varga Péter András: Frenyó Zoltán (szerk.): Iskolák és kánonok között: Pauler Ákos filozófiája
Soós Viktor Attila: Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban – Tartalmi és szövegközlési sajátosságok; Vecsey József, a társszerző
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: A hit szerepe a mai világban
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. július – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

SAPIENTIANA 2015/1

TANULMÁNYOK
Kálmán Peregrin OFM: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A „határsértő” mozzanatról (transzgresszió) – Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában
Tóth Beáta: A szeretet helyének problémái
José Jaime Brosel Gavila: Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél: A négy atya regulája (Regula quattuor patrum) 
 
RECENZIÓK
Hans Joas: A hit választása. Milyen jövője lehet a kereszténységnek? (Várnai Jakab OFM)
Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz (Varga-Jani Anna)
Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése (Petres Lúcia OP)
Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe (Hoványi Márton)
Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan (Várnai Jakab OFM)
György Benyik (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd – 24th August 2013 (Szabó Xavér OFM)
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások (Pákozdi István)
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete (Somos Róbert)
Viktória Hedvig Deák: Consilia Sapientis Amici. Saint Thomas Aquinas on the Foundation of the Evangelical Counsels in Theological Anthropology (Vivian Boland OP)
Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés (Kály-Kullai Károly)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2014/2

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében
Harsányi Pál Ottó OFM: A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között
Papp Miklós: Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez 
Mária Šmidová: A korai intervenció mint kihívás az Egyház számára a fogyatékossággal élőgyermekek családjainak támogatásában
Pákozdi István: Nagypéntek „szentje”. Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa
 
DOKUMENTUM
Somorjai Ádám OSB: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja 
 
RECENZIÓK
Odo Casel: Az Egyház misztériuma (Szabó Sándor Bertalan OP)
A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon – a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről (Papp Miklós)
Rowan Williams: Being Christian. Baptism, Bible, Eucharist, Prayer (Bakos Gergely OSB)
Két könyv a szemlélődő imáról. Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet. A belsőima tapasztalatairól (Hernádi Mária)
René Girard: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája (Görföl Tibor)
Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században (Bakos Gergely OSB)
Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről; Richard Leonard SJ: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről (Patsch Ferenc SJ)
Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez (Tóth Beáta)
Boglarka Hadinger – Wolfram Kurz – Renate Mrusek: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés (Kautnik András)
Arturo Cattaneo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról (Deák Hedvig OP)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció (Petres Lúcia OP)
Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége (Bakos Gergely OSB)
Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása (Várnai Jakab OFM)
Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról (Baán Izsák OSB)
Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai (Kokas Gabriella)
Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok (Hoványi Márton)
Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára (Somogyiné Petik Krisztina)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szabó Mária: A zsoltárok kincsei (Szatmári Györgyi)
Elena Bosetti: Énekek éneke (Thorday Attila)
Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction (Tóth Beáta)
Válóczy József: A megosztott Logosz (Hegyi Márton)
Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten (Hernádi Mária)
Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: bibli@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2013/1

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A Dei Verbum a Verbum Domini fényében
Lukács László SCHP: Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája
Hankovszky Tamás: A kultúra mint a hit kifejeződése
Bakos Gergely OSB: A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája?
Karl Rahner SJ: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek pápa: Búcsúzás a római klérustól a VI. Pál teremben 2013. február 14-én délelőtt
 
RECENZIÓK
Viktor E. Frankl: A szenvedő ember. Patodicea-kísérlet (Kautnik András)
Kurt Flasch: Nicolaus Cusanus és kora (Bakos Gergely OSB)
Rowan Williams: The Dwelling of Light: Praying with the Icons of Christ (Bakos Gergely OSB)
William Skudlarek OSB (szerk.): God’s Harp String. The Life and Legacy of the Benedictine Monk, Swami Abhishiktananda (Bakos Gergely OSB)
Csíkszentmihályi Mihály – Barbara Schneider: Életre hangolva.
A felnőtté válás útvesztői (Kotschy Beáta)
Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta (Tamás Dániel SVD)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2012/2

TANULMÁNYOK
Scott W. Hahn: Templom, jel és szentség. János evangéliuma új megvilágításban
Szeiler Zsolt: A gondviselés problémája a Summa contra gentilesben 
Várnai Jakab OFM: Kinyilatkoztatás és kölcsönösség 
Hermann J. Pottmeyer: Bevezetés a hagyomány fundamentális teológiájába 
Ujházi Lóránd: A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában 
Gájer László: A lisztérzékenység problémája a szentségi életben
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
Francia Püspöki Konferencia – Ökológia és Környezetvédelem Munkacsoport: A jövő ökológiai kihívásai és feladatai
 
RECENZIÓK
Joseph Wresinski: Szegények egyháza. Gilles Anouil beszélget Joseph atyával (Várnai Jakab OFM) 
Szabó Ferenc: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében (Török Csaba) 
Robert Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak (Bakos Gergely OSB) 
Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise (Bakos Gergely OSB) 
Mezei Balázs: Karácsony az Andok felett (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2012. május – december

Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: bibli@sapientia.hu
 

ELFOGYOTT

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.