Sapientia füzetek

Sapientia Füzetek 30. | 800 éve a Szentföldön

Várnai Jakab OFM: 800 éve a Szentföldön. A Szentföldi Ferences Kusztódia rövid története. Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2017.
 
Füzetünk a ferences rend Magyarok Nagyasszonya Rendtartománya támogatásával jelent meg a rend szentföldi jelenlétének 800. évfordulója alkalmából.
 
Az első ferencesek nyolcszáz éve, 1217-ben érkeztek a Szentföldre. Assisi Szent Ferenc 1219-ben a szultánnal is találkozott. Az évforduló kapcsán a kötet végignézi a ferencesek szentföldi történelmét, összegyűjti a főbb adatokat, és kiemeli a jelentősebb mozzanatokat. Napjaink eseményei ráirányítják a figyelmet a Szentföldön működő keresztény közösségekre márpedig évszázadokon át a ferencesek jelentették itt a nyugati, latin kereszténységet, működésüket pápai felügyelet kísérte. Nyolcszáz éve helytállnak Nyugat és Kelet, vallások és kultúrák, nagyhatalmak és történelmi erők ütközőpontjában. A ferences rend szentföldi körzetét Kusztódiának nevezik, központja Jeruzsálemben a San Salvatore kolostor, amelynek tornya ma is a városkép meghatározó eleme. A kötetből nem hiányoznak a magyar vonatkozások sem: több magyar ferences útleírása ma is forrásnak számít.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.200 Ft helyett 800 Ft

Sapientia Füzetek 29. | Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében

Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében. Konferenciakötet. Szerkesztette és a szöveget gondozta: Szabó Ráhel OP és Vida Márta.
Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,  Budapest, 2017.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2016. november 19-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A domonkos rend 800 éve birtokában van egy olyan teológiai hagyománynak, amit az egyház mindig is különösen fontosnak ismert el. Az, ami ily hosszú időn át képes volt annyi különböző koron átívelni, gazdagodni, finomodni, olykor önmagát kijavítani, nem valami muzeális darab, hanem élő, vagyis minden korban aktuális. Ez pedig felbecsülhetetlen érték. A bölcsesség olyan, már megkapott öröksége, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy eljusson ehhez a bölcsességhez, a közösségek pedig a bölcsességben való növekedéshez. Világunknak sokkal inkább bölcsességre van szüksége, mintsem pénzre vagy új technikákra, mert aki bölcsességet mond, az az igazság ismeretét mondja, márpedig enélkül a földön nem lehetséges a boldogság” (B-D. de La Soujeole). A Sapientia Füzetek jelen kötete erre a boldogságra vezető igazságra szeretné felhívni az olvasó figyelmét.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.700 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 28. | Egyén és közösség

Egyén és közösség. Szerkesztette és a szöveget gondozta: Ulrik M. Monika SSND és Vida Márta.
Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,  Budapest, 2016.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2015. november 14-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A Sapientia Füzetek 28. kötete egy különleges ajándék: a megszentelt élet éve és a 2015. november 14-én megtartott Sapientia-nap közös ajándéka. A kötetben szereplő írások a szerzetesek éve kiemelkedő eseményeinek nagyon fontos tanításai Fe­renc pápától, José Rodríguez Carballo OFM érsektől, Mauro Lepori ciszterci és Juan Mari Ilarduia ferences szerzetestől. Ízelítőt, áttekintést kapunk szerzetesi és egyben emberi életünk különféle összetevőiről: hivatásról és küldetésről, zarándoklétről, személyes és közösségi élethivatásról, Istenre és egymásra utaltságról. Segítséget, hogy képessé váljunk hálával tekinteni a múltra, szenvedéllyel megélni a jelent és reménységgel átölelni a jövőt. Miközben – mint az egymásra épülő kövek – együtt, egymásra támaszkodva észrevétlenül megjelenítjük Krisztus titokzatos testét. Erre a misztériumra szeretné ráirányítani a figyelmünket Egyén és közösség című kötetünk.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 27. | Nők az egyházban * Identitás és kommunikáció

Nők az egyházban * Identitás és kommunikáció.
Kiadja a L'Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2015.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Női tapasztalat, női hang az egyházban és a teológiában (2014. november 15.) és Nyelv, kommunikáció, kisebbségek (2015. március 21.) című tudományos konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
A márciusi konferenciát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta.
 
Napjainkban az emberi kommunikáció hálózatai és eszközei eddig nem látott fejlődést értek el. Érezzük az ezzel a kissé kaotikus tengerárral való együttélés, elvegyülés, találkozás, ölelés, kapcsolódás és részesedés ‘misztikája’ felfedezésének és átadásának a kihívását. Ez az áradat egy szolidáris karavánban, egy szent zarándoklatban át tud alakulni a testvériség igazi megtapasztalásába. Ezáltal a kommunikáció egyre jobb lehetőségei mindenki számára a találkozás és a szolidaritás jobb lehetőségeivé válnak.”
„Örömmel látom, hogy számos nő osztozik a papokkal a lelkipásztori felelősségben, az emberek szolgálatában, családok vagy csoportok támogatásában, és új hozzájárulást nyújtanak a teológiai reflexióhoz. De az egyházban tovább kell szélesíteni a mozgásteret a határozottabb női jelenlét számára. A nők törvényes jogainak érvényesítése – azon szilárd meggyőződéstől kezdve, hogy a férfiaknak és nőknek azonos méltóságuk van – komoly kérdéseket vet fel az egyházban, de kihívást is jelent, amelyet nem lehet felszínesen megkerülni.
Ferenc pápa: Evangelii gaudium, 87, 103–104.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.700 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 26. | A szerzetesség mint az imádság iskolája

A szerzetesség mint az imádság iskolája.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2014.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2014. március 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
Az imádság alapvetően nem technika, hanem kapcsolat. Olyan fogalmakat merhetünk itt használni, mint intimitás, barátság, önátadás. Hénokról írja a Szentírás, hogy »az Istennel járt, és eltűnt, mert Isten elvitte« (Ter 5,24). Ez a néhány szó átfogja egy valóban kiteljesedett vagy inkább beteljesedett élet ívét. Az élet középpontja, a létezés súlypontja áthelyeződött az Atyába. Megvalósult a titokzatos, de valóságos éncsere, amiről Szent Pál olyan pontos szavakkal ad képet: »Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem« (Gal 2,20). A keresztény kontempláció nem egy magasrendű intellektuális tudás, hanem tapasztalat egy jelenlétről. A szívemben megtapasztalom Krisztusnak és az Ő Lelkének átistenítő jelenlétét, s hagyom, hogy Isten újjáteremtsen a szeretetben, úgy, ahogy egyedül csak Ő képes. A meditáció, a belső ima egyik legmélyebb értelme az, hogy benne azok lehetünk, amik vagyunk: teremtmények, s tudatosan engedjük, hogy teremtsenek minket.”
Jeges Valéria Mirjam OCD
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.200 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 25. | Hitünk központi titka: a megváltás

Hitünk központi titka: a megváltás.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2014.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. november 16-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A megváltás misztériumában föltárul előttünk a szeretet misztériuma. Isten a szeretet. Nem egyszerűen történik valami az emberrel, hanem beletestesül, belép az Isten szeretetébe, aki »úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen« (Jn 3,16). Ezzel a végsőkig való szeretettel, ezzel a sérthetetlen és vissza nem vont engedelmességgel váltotta ki Krisztus az emberiséget, szerezte vissza az Atyának. És aki bűnné tette a Fiát értünk, az megadja a lehetőséget, hogy éljünk az üdvösség ajándékával, éljünk a megváltással, hogy éljünk és tudjuk fölfedezni újból és újból, milyen nagy volt a mi megváltásunk ára. A megváltás misztériuma megtapasztalásának, fölismerésének, a benne való elmélyülésnek a kulcsa az Isten ajándéka: a hit, amit ajándékul kapunk, amit ő ad, hogy jól ismerjünk és a reményünket el ne veszítsük, hogy ismerjük a megváltás misztériumát, és mindazt, ami számunkra ebből következik. Megkapjuk a hit ajándékát, ami megadja az elköteleződést az embert végtelenül szerető Isten felé.
Udvardy György püspök
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 24. | Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után

Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után. Szerkesztette és az előszót írta: Pákozdi István.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Az éppen öt évtizeddel ezelőtt megkezdődött és hatalmas visszhangot kiváltott II. Vatikáni Zsinatról sokan és sokféleképpen írtak, nyilatkoztak. Abban mindenki egyetért, hogy nem dogmatikai, hanem pasztorális zsinat volt, amelynek irányelvei, döntései jó előre meghatározzák az Egyház útját. Ezen az úton immár megtettünk egy fél évszázadot, sok tanulsággal, zsákutcák bejárásával, ‘öngólokkal’, sikerekkel és sikertelenségekkel, ugyanakkor hatalmas előrelépésekkel, ízletes gyümölcsökkel… E kötet egy ezekből a lépésekből, talán a lelkipásztori zsinat gyümölcseiből: a liturgia, az erkölcsiség, a zene, a nyelv, a lelkiségi mozgalmak, az igehirdetés és a lelkigondozás területein a mi sajátságos magyar tapasztalatainkkal.
Pákozdi István
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 23. | A szerzetesi hivatások gondozása

A szerzetesi hivatások gondozása.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. március 23-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A hivatások között egyszerre van egyenlőség és különbség: mindegyik az üdvösség szolgálatára van, mindegyik a maga módján. És ha mindegyiknek egyenlő a méltósága, a megváltás drámájában való részvétel sajátos minőséget ad mindegyiknek. Viszont mindegyiknek ugyan - annyira drámainak kell lennie, ha vonzó akar lenni, emberi szinten is. Nyilván Isten hív, Ő az öröktől fogva meghívó Úr, de az is világos, hogy Isten általában emberi közvetítés által hív meg, olyanok által, akik nemcsak a saját hűségük optikájában nézik a hivatásukat, hanem felelősnek érzik magukat mások iránt. Ha hűségesek vagyunk a magunk hivatásához, az ott ér célba vagy ott nyeri el pecsétjét, hogy vállaljuk Isten hívásának közvetítését mások felé, vagy felelősséget érzünk mások hivatása iránt.
Amedeo Cencini FdCC
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 22. | A keleti teológia a házasságról, a családról

A keleti teológia a házasságról, a családról.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. november 17-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A vőlegény és a menyasszony azáltal, hogy összekötik az életüket, teljesítik Isten tervét (a teremtésben meghatározott törvényét), megvalósul a világ kezdete óta meghatározott rend: »elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz«. Így válnak ketten együtt Isten képmásává, válnak a teremtésben az Ő társaivá, szaporodva és sokasodva uralmuk alá hajtják a földet. A szent frigyre kelt szerelmesek a legtisztábban megjelenítik, hogy az ember valóban a teremtés koronája. A teremtés napjait, a teremtés aktusát idézi föl az esküvői koronázás, amikor a két egymást szerető, két egymáshoz vonzódó ember egyesül. Ez az egyesülés nem csupán annak az érzelmi kötődésnek a megnyilvánulása, mely összeköti a két fiatalt. Ha azt mondjuk, hogy a szeretet köti össze őket, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Isten köti össze őket, hiszen Isten a szeretet.
Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.700 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 21. | Szerzetesek misszióban

Szerzetesek misszióban.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2012.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. március 24-én azonos címmel rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A misszionárius a nyolc boldogság embere. Jézus oktatja a Tizenkettőt, mielőtt az evangélium hirdetésére küldené őket. Feltárja nekik a misszió útját: szegénység, szelídség, a szenvedés és üldöztetés elfogadása, az igazság utáni vágy, a béke és a szeretet. Mindez a boldogságok megvalósulása az apostoli életben (vö. Mt 5,1–12). A boldogságok megélésében a misszionárius megtapasztalja, életével pedig bizonyítja, hogy Isten országa már elérkezett, és hogy ő azt már elfogadta. Minden igaz missziós élet lényeges ismertetőjele a bensô öröm, amely a hitből fakad. Egy zaklatott és oly sok nehézséggel terhelt világban, amely a dolgok pesszimista értelmezésére hajlik, az örömhír hirdetőjének olyan embernek kell lennie, aki Krisztusban már megtalálta a szilárd reményt.
II. János Pál: Redemptoris missio, 91.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.