Tanulmányi híreink

Kedves Hallgatók!

A 2017/2018. tanév I. félévében a mellékletben meghirdetett szabadon választható tanegységeket kínáljuk. A tanegységek megajánlott időpontjai, az óramegbeszélések helyszíne és időpontja, valamint az oktatók e-mail címe a Szabadon választható tárgyak 201720181 elnevezésű fájlban találhatóak.

A szabadon választható tanegységekre a Neptunban („Minden intézményi tárgy” felületen listázva) közvetlenül lehet jelentkezni. A kiválasztott tárgyat a többi tanegységgel együtt a leckekönyvbe is be kell írni.


Jelentkezési határidő (tagozattól függetlenül): 2017. szeptember 15. 16:00.
 

Mivel az  órák időpontjának megbeszélésére rövid idő áll rendelkezésre, kérjük, mihamarabb vegyék fel az oktatókkal a kapcsolatot.

SzMSz 329. § A szak képzési tervében előírt mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével a Főiskola azonos vagy magasabb szintű képzés kurzusa elvégezhető.

A szabadon választható tárgyak 6 fő jelentkezése esetén indulnak.

Üdvözlettel:

Hernádyné Szemere Rita

Felhívjuk kedves Hallgatóink figyelmét, hogy a 2017/18. tanévre vonatkozó tandíjak és térítési díjak mértékének módosításáról szóló 10/2016. (XII.12.) számú rektori utasítás értelmében 2017. szeptember 1-én az alábbi tandíjak és térítési díjak lépnek életbe:

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztott MA

etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

II. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztott MA – hittanár–nevelőtanár

200 000

Tanárképzés osztott MA – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – informatikatanár szakpár

365 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

III. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztott MA

200 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

IV. évfolyam

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155 000

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

V. évfolyam

Teológia MA

160 000


A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák az új díjtételeket!

Tanulmányi Osztály

Az alábbi táblázat a 2017/2018. tanév tavaszi félévének tervezett időbeosztását tartalmazza. Az egyes szakok órarendjei azonban nem foglalják majd le az itt megadott összes hétvégét.

péntek

szombat

megjegyzés

február 2.

február 3.

nincs tanítás pénteken

február 9.

február 10.

 

február 16.

február 17.

nincs tanítás (Unitas-találkozó)

február 23.

február 24.

 

március 2.

március 3.

 

március 9.

március 10.

nincs tanítás (munkanap március 15. helyett)

március 16.

március 17.

Sapientia Nap (március 15-i hosszú hétvége)

március 23.

március 24.

 

március 30.

március 31.

nincs tanítás (nagyhét)

április 6.

április 7.

 

április 13.

április 14.

 

április 20.

április 21.

nincs tanítás (munkanap május 1. helyett)

április 27.

április 28.

nincs tanítás (május 1-i hosszú hétvége)

május 4.

május 5.

nincs tanítás (ballagások)

május 11.

május 12.

 

május 18.

május 19.

 

 

A 2017/2018. tanévre meghirdetett tanegységek a következők:

A tanév időbeosztása

 

 A 2017–2018. tanév I. félévének időbeosztása

Veni Sancte:

2017. szeptember 9. (szombat) 1600

Hallgatói tanévnyitó tájékoztató

nappali tagozaton:

esti tagozaton:

 

2017. szeptember 11. (hétfő) 1230

2017. szeptember 9. (szombat) 1330

Szorgalmi időszak:

2017. szeptember 9. (szombat) –
december 15. (péntek)

Őszi szünet:

2017. október 30. (hétfő) –

november 3. (péntek)

Sapientia-nap:

2017. november 18. (szombat)

Vizsgaidőszak:

2017. december 16. (szombat) –
2018. január 22. (hétfő)

Portfólióvédés:

2018. január 20. (szombat)

Javítóvizsgahét / Záróvizsgahét:

2018. január 23. (kedd) –

január 27. (szombat)

Ünnepi szentmise / Diplomaosztó:

2017. február 3. (szombat) 1600

 

Határidők a 2017–2018. tanév I. félévében

·         Regisztráció, leckekönyv felvétele, ill. leadása a Tanulmányi Osztályon;

·         Kurzusfelvétel a Neptun-rendszerben;

·         Bankszámlaszám megadása a Neptun-rendszerben (I. évfolyam);*

·         Kérvények benyújtása a Neptun-rendszerben:

Figyelem! Az első héten minden hallgatónak fel kell vennie a tárgyakat!

2017. augusztus 28. 800

szeptember 16. 1600-ig

Önköltség és minden aktív díjtétel befizetése:**

2017. szeptember 23-ig

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés:***
(A határidő legfeljebb 10 nappal történő meghosszabbítására a rektor adhat engedélyt.)

2017. november 15. 1700-ig

Leckekönyv felvétele a Tanulmányi Osztályon a vizsgaidőszakra:

2017. december 2-től

Portfólió leadása a Tanulmányi Osztályon:

(Határidő hosszabbítására lehetőség NINCS!)

2018. január 6-ig

Leckekönyv leadása a Tanulmányi Osztályon a vizsgaidőszak végén:

az utolsó vizsga után

 

* Ha a hallgató számlaszáma megváltozik, kérjük, a változást jelezze a Neptun-rendszerben!

**  Befizetés a Neptun-rendszeren keresztül a 10404089–49554951–56541018 számú hallgatói gyűjtőszámlára.

*** Beadandó:

  • ·         2 bekötött példány, amelynek utolsó oldala a hallgató által aláírt szakdolgozati nyilatkozat;
  • ·         1 CD-ROM-on pdf formátumban rögzített példány;
  • ·         szakdolgozati konzultációs lap a témavezető hozzájárulási nyilatkozatával.

A szociális és a lakhatási támogatás ügyintézése

A HÖK–irodában (III. emelet 312.).

Az igénylőlapok leadási határideje: 2017. szeptember 20. (szerda) 1400-ig

 

 


A 2017–2018. tanév II. félévének időbeosztása

Szorgalmi időszak:

2018. február 3. (szombat) –

május 18. (péntek)

Ünnepi szentmise:

2018. február 3. (szombat) 1600

Hallgatói tanévnyitó tájékoztató

nappali tagozaton:

esti tagozaton:

 

2018. február 5. (hétfő) 1230

2018. február 3. (szombat) 1330

Sapientia–nap:

2018. március 17. (szombat)

Húsvéti szünet:

2018. március 26. (hétfő) –

április 6. (péntek)

Vizsgaidőszak:

2018. május 19. (szombat) –

június 23. (szombat)

Portfólióvédés:

2018. június 23. (szombat)

Javítóvizsgahét / Záróvizsgahét:

2018. június 25–30. (hétfő–szombat)

Te Deum / Diplomaosztó:

2018. július 7. (szombat) 1000 óra

Nyári lelkigyakorlat
(elsőéves KLM és teológus hallgatóknak):

2018. július 9-ével kezdődő héten

(pontos időpont később)

 

Határidők a 2017–2018. tanév II. félévében

·         Regisztráció, leckekönyv felvétele, ill. leadása, a Tanulmányi Osztályon;

·         Kurzusfelvétel a Neptun-rendszerben;

·         Kérvények benyújtása a Neptun-rendszerben:

Figyelem! Az első héten minden hallgatónak fel kell vennie a tárgyakat!

2018. január 29. 800

február 10. 1600-ig

Önköltség és minden aktív díjtétel befizetése:*

2018. február 17-ig

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés:**

(A határidő legfeljebb 10 nappal történő meghosszabbítására a rektor adhat engedélyt.)

2018. április 24. 1700-ig

Leckekönyv felvétele a Tanulmányi Osztályon a vizsgaidőszakra:

2018. május 5-től

Portfólió leadása a Tanulmányi Osztályon

(Határidő hosszabbítására lehetőség NINCS!)

2018. május 26-ig

Leckekönyv leadása a Tanulmányi Osztályon a vizsgaidőszak végén:

az utolsó vizsga után, de legkésőbb 2018. június 30-ig

 

* Befizetés a Neptun-rendszeren keresztül a 10404089–49554951–56541018 számú hallgatói gyűjtőszámlára.

** Beadandó:

  • ·         2 bekötött példány, amelynek utolsó oldala a hallgató által aláírt szakdolgozati nyilatkozat;
  • ·         1 CD-ROM-on pdf formátumban rögzített példány;
  • ·         szakdolgozati konzultációs lap a témavezető hozzájárulási nyilatkozatával.

A szociális és a lakhatási támogatás ügyintézése

A HÖK–irodában (III. emelet 312.).

Az igénylőlapok leadási határideje: 2018. február 15. (csütörtök) 1400-ig

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a 2017/2018. tanév őszi félévének tervezett időbeosztását tartalmazza. Az egyes szakok órarendjei azonban nem foglalják majd le az itt megadott összes hétvégét.

 

péntek

szombat

megjegyzés

 

szeptember 9.

 

szeptember 15.

szeptember 16.

 

szeptember 22.

szeptember 23.

 

szeptember 29.

szeptember 30.

nincs tanítás

október 6.

október 7.

 

október 13.

október 14.

nincs tanítás

október 20.

október 21.

 

október 27.

október 28.

nincs tanítás

őszi szünet

november 3.

november 4.

november 10.

november 11.

 

november 17.

november 18.

szombaton nincs tanítás

Sapientia Nap

november 24.

november 25.

 

december 1.

december 2.

 

december 8.

december 9.

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.