Erasmus

AKTUÁLIS – KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATOK
Erasmus+ szociális támogatás – pályázati felhívás – 2017/18
Határidő: 2017. május 24.
 
Az Erasmus+ program keretében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.
 
A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után
1 példányban eredetiben aláírva benyújtani az alábbi címre: Erasmus Iroda - Dr. Kék Emerencia koordinátor, V. emelet 520. szoba
 
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: kek.emerencia@sapientia.hu
 
A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni:
Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1718. Példa: Toth_Imre_19951231_SSZHF_1718
 
 
Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – pályázati felhívás – 2017/18
 
Határidők: 2017. május 24. és 2017. október 25. (2. félévre kiutazók számára)
 
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak a 2017/18-as tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
 

Az Erasmus+ program lényege
Az Erasmus+ az Európai Unió egyik legsikeresebb nemzetközi mobilitási programja, amelynek segítségével a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és oktatók nemzetközi részképzésben illetve oktatási tevékenységben és együttműködésben vehetnek részt. Magyarország 1997-ben teljes jogú partnerként csatlakozhatott a programhoz, főiskolánk az 2006/2007-es tanévtől lépett be a programba.
Az Erasmus program keretében felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) közötti megállapodás alapján valósul meg a mobilitás. A hallgatói mobilitás külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat formájában, a személyzeti mobilitás az oktatók külföldi partnerintézményben végzett oktatási tevékenységeként, valamint a személyzet képzéseként történhet.
 
Erasmus+ mobilitások
Hallgatók tanulmányi célú mobilitása
A hallgatóknak a program keretében 3-5 hónapos részképzésre nyílik lehetőségük azokban a külföldi intézményekben, amelyekkel főiskolánk előzetesen kétoldalú megállapodást kötött.
 
Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása
Az Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlatának célja, hogy a hallgatók egy másik európai országban található szervezetnél eltöltött időszak alatt munkatapasztalatot szerezzenek, fejlesszék nyelvtudásukat, valamint kulturális tapasztalatokkal gazdagodjanak.
 
Felsőoltatási munkatársak oktatói célú mobilitása (oktatói mobilitás)
A mobilitás célja a partnerintézményben végzett oktatás és tapasztalatcsere. Csak olyan külföldi oktatói tevékenység támogatható, amely beépíthető a fogadó intézmény tanrendjébe.
 
Felsőoltatási munkatársak képzési célú mobilitása (személyzeti mobilitás)
Az intézmények adminisztrációban dolgozó munkatársainak külföldi mobilitási programja a partnerintézményekbe tapasztalatcsere, továbbképzés és kapcsolatépítés céljából.
 
Mobilitási pályázatok 
Az Erasmus+ pályázati felhívás lehetővé teszi a 2016-2017-es tanévben a tanulmányi, oktatói, személyzeti, illetve a szakmai gyakorlat elvégzésére irányuló mobilitást.
Alább találhatók az aktuális pályázati felhívások, valamint az egyes pályázatokhoz szükséges dokumentumok.
Kérjük, további információkért forduljon az intézményi Erasmus+ koordinátorhoz: Dr. Kék Emerencia - kek.emerencia@sapientia.hu
 
Erasmus charter
 
FONTOS TUDNIVALÓ
 
FORMANYOMTATVÁNYOK
Hallgatói mobilitás: 
 
Online nyelvi támogatás
Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support - OLS) az Erasmus+ mobilitásban részt vevők nyelvtanulását segíti. Az OLS az Erasmus+ hosszú távú mobilitási tevékenységek résztvevői számára lehetőséget kínál arra, hogy felmérjék tudásukat azon az idegen nyelven, amelyet a külföldi tanulás, a munka vagy az önkéntesség során használnak majd. Ezen túlmenően a kiválasztott résztvevők egy online nyelvi kurzust is elvégezhetnek kompetenciájuk fejlesztése érdekében.
 
Fontos tudnivalók
 
For Incomig Teachers and Students
 
Erasmus ösztöndíjasaink beszámolói
2015-2016-os Erasmus-év
Benkő Sára - Leuven, BE
 
Korábbi beszámolók
Büki Bernadett – London
Czinege Julianna – Oxford
Kokas Gabriella – Oxford
Korcsok Edit - Leuven 
Mohos Anna – Oxford
 
 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.