Szabó Miklós Xavér OFM

Beosztás, munkakör:
Munkakör:
adjunktus
Az oktató elérhetőségei:
Fogadóóra:
péntek: 8.15 - 8.45 (minden esetben e-mailben előzetes egyeztetést kérek)
Telefon:
486-4441
 
Tanulmányok
2007-2011: Studium Biblicum Franciscanum - The Pontifical Faculty of Biblical Sciences and Archaeology, Jeruzsálem (szaklicenciátus: biblikus tudományok és régészet)
 
Oktatói tevékenység
2011-től: Sapienta Szerzetesi Hittudományi Főiskola (tanársegéd)
2013-2017: KGRE-BTK Szabadbölcsész (BA) - Vallástudomány (MA) (óraadó oktató)
 
Oktatott tárgyak (nappali és esti/levelezős tagozaton egyaránt)
- Előadások: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, Az Ószövetség teológiája, Az evangéliumok teológiája, Az „opus lucanum” (Lk–ApCsel) teológiai hangsúlyai, A hegyi beszéd exegézise, Bibliatudományi kérdések a hitoktatásban, A jánosi iratok teológiája, Bevezetés az Ószövetség irodalmába (Tóra, történeti könyvek), Ószövetségi exegézis (válogatott szakaszok a prófétai és a zsoltárok gyűjteményéből).
- Szemináriumok: Az ó-és újszövetségi iratok történelmi és kulturális háttere, A hellenisztikus és a római kori zsidóság messiási elgondolásai, Márk evangéliuma, Jézus példázatai, Görög szövegolvasás (Mk), A „másik Biblia”: apokrif iratok, A fogság előtti Izrael nyomai.
 
Szerkesztői munka
- A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszéki Kiadványainak társszerkesztője (2009.)
-   A Studia Biblica Athanasiana szerkesztőbizottsági tagja (2011) társszerkesztője (2012).
- A Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet „E-szerzetes” digitális folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja (2013)
 
Letölthető tanulmányok: ld. Kapcsolódó letöltések alatt. 

 

Közleményjegyzék
Közleményjegyzék megtekintése
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.