Krónika

A II. világháború előtt Magyarországon több szerzetesrend maga gondoskodott növendékeinek teológiai képzéséről: saját főiskolát tartott fenn számukra. A tanítórendeket erre szinte rá is kényszerítette a közoktatás fejlődése: a múlt század végétől törvény írta elő, hogy középiskolában csak egyetemi diplomával rendelkező tanárok taníthatnak. A ciszterciek, bencések, piaristák ekkor nyitották meg saját hittudományi főiskolájukat, avval a céllal, hogy növendékeik a teológiai tanulmányokkal párhuzamosan folytathassanak egyetemi tanulmányokat is az általuk választott szakokon.

1950-ben a megmaradt három férfi szerzetesrend tevékenységét az állam a lehető legszűkebbre korlátozta: két-két gimnáziumot tarthattak fenn, összesen nyolc osztállyal, tizenhat tanárral, a rendi növendékek összlétszáma nem haladhatta meg a tizennégyet. Mindhármuknak sikerült azonban hivatalosan is megtartaniuk saját rendi főiskolájukat. Ez lehetővé tette, hogy néhány teológiai tanár rendi keretben maradhatott, a növendékek pedig védettebb környezetben tanulhatták a teológiát. Bár 1948-ban már fölmerült egy közös tanárképző főiskola ötlete, a nem sokkal később kialakult helyzetben előnyösebbnek látszott az engedélyezett intézmények önálló fenntartása.

1996. április 15. A négy rend elöljárója és a négy főigazgató közös szándéknyilatkozatot ír alá a Sapientia Szövetség létrehozásáról, és kérik Magyar Bálint művelődési és közoktatási minisztertől az Országgyűlés által történő jóváhagyást. A szövetség, illetve az integrált főiskola megalakításának szervezési munkáit a fenntartó rendek vezetőinek megbízásával Lukács László, a Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola főigazgatója vállalja.

A főiskola története 2001 és 2005 között

A főiskola története 2006 és 2009 között

Főiskolánk története 2010 és 2011 között

Főiskolánk története 2012-2013 között

Főiskolánk története 2014-2015 között 

Főiskolánk története 2016-2017 között

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.